โครงการ Agile innovation process for Creative & Innovation Enterprises กลับมากับ Season 2 จัดขึ้นโดยสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (KMUTT) ถ้าพูดถึง Agile ถ้าลองยกตัวอย่าง ความสำเร็จขององค์กรชื่อดังอย่าง Google และ Facebook ส่วนหนึ่ง มาจากการทำงานแบบ Agile ดังนั้น SME ไทย จึงควรศึกษาและหาข้อมูล และนำ Agile มาปรับใช้ในองค์กร เพื่อความสำเร็จในระยะยาว

โครงการนี้เป็นโครงการลักษณะให้คำปรึกษายุคใหม่ Learning & Consulting From Home บนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้คำปรึกษากับ SME แม้จะอยู่ที่บ้าน เพื่อได้เรียนรู้แนวคิด เรียนรู้การจัดการองค์กรแบบ Agile ได้ง่ายๆ

ทำไมเราต้องสนใจ Agile? และ Agile คืออะไรกัน?
สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ขอเชิญชวนให้ผู้ประกอบการ SMEs ในประเทศไทย ที่มีความกล้า และพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงและปฏิวัติองค์กรด้วยแนวคิด “Agile” หรืออไจล์ เพื่อปรับและพัฒนาการทำงานในองค์กรให้รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และคล่องตัวมากขึ้น มากไปกว่านั้น Agile ยังสามารถลดขั้นตอนในการทำงาน และลดงานเอกสารได้อีกด้วย ถือว่าสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของทีมและช่วย upskill บุคคลากรเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับ Digital Revolution

กิจกรรมนี้เหมาะกับใครบ้าง?

• ผู้ประกอบการ SMEs ไทย
• นิติบุคคล ที่จดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
• องค์กรที่มีทีมงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
• มีสถานประกอบการ อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาครและปทุมธานี
• ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเชิงลึกใดๆ ของ สสว.ในระยะเวลา 1 ปีย้อนหลัง (2562)

คุณสมบัติ

• บุคคลทั่วไปหรือผู้ประกอบการที่มีทีมงานน้อยกว่า 10 คน
• นิติบุคคล ที่จดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไป
• องค์กรที่มีทีมงานตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
• มีสถานประกอบการ อยู่ในกรุงเทพฯและปริมณฑล ได้แก่ นนทบุรี สมุทรปราการ นครปฐม สมุทรสาครและปทุมธานี
• ไม่เคยเข้าร่วมโครงการเชิงลึกใดๆ ของ สสว.ในระยะเวลา 1 ปีย้อนหลัง (2562)

สมัครด่วนได้ตาม link นี้ : http://shorturl.at/mnKWX

ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 เท่านั้น!

หากสนใจโครงการหรือต้องการที่จะนำความรู้เรื่อง Agile ไปใช้กับองค์กร สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Page: SMEs Agile Entrepreneur