บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมชั้นนำในประเทศไทยเลือก อีริคสัน (Ericsson-NASDAQ: ERIC) ในฐานะผู้ให้บริการ 5G Radio Access Network (RAN) เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาเครือข่าย 5G ทั่วประเทศ ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ในโซลูชั่น Ericsson Radio System จะช่วยให้ทรูฯ เปิดบริการ 5G บนคลื่นย่านความถี่ต่ำ 700MHz (low-band) คลื่นย่านความถี่ปานกลาง 2.6GHz (mid-band) และคลื่นย่านความถี่สูง 26GHz (high-band) ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางในส่วนตะวันตก และภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย โดยหลังจากที่ทรูฯ เลือกใช้เทคโนโลยีของอีริคสันในเดือนมีนาคมปี 2563 ก็ได้เริ่มดำเนินการพัฒนาเครือข่าย 5G โดยทันที

ทั้งนี้การเลือกอีริคสันให้เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์เครือข่าย 5G เป็นผลมาจากความสำเร็จร่วมกันในการทดสอบต่างๆ รวมถึงการจัดแสดงเทคโนโลยี 5G ร่วมกันในหลายจังหวัดของประเทศไทย โดยทั้งสองบริษัททำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อมุ่งนำเสนอประโยชน์ของเครือข่าย 5G ที่มีต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจของประเทศไทยมาตั้งแต่ปี 2560

การนำเทคโนโลยีและโซลูชั่น 5G มาปรับใช้นี้ ยังรวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์เสาอากาศที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันให้สามารถรองรับฟังก์ชั่นการควบคุมการรับส่งสัญญาณสำหรับสถานีฐาน (beam-forming) เพื่อลดการรบกวนสัญญาณไร้สายและเพิ่มความเร็วให้เครือข่าย 5G

นอกจากนั้น ทรูฯ ยังได้รับประโยชน์จากศักยภาพของระบบที่เพิ่มขึ้นและมอบประสบการณ์การใช้งาน 5G แก่ผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้นผ่านเทคนิคการเชื่อมต่อแบบ 4G / 5G dual connectivity และฟังก์ชั่นต่าง ๆ ในการรวบรวมการรับ-ส่งข้อมูลแบบ LTE-New Radio downlink data

นายวิเชาวน์ รักพงษ์ไพโรจน์ รองประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น กล่าวว่า

“เรายินดีที่ได้ขยายความร่วมมือกับอีริคสัน เพื่อการพัฒนาโครงการเครือข่าย 5G ของเราไปใน 3 ภูมิภาค ทั้งภาคเหนือ ภาคกลางในส่วนตะวันตก และภาคใต้ตอนบนของประเทศไทย”

นางนาดีน อัลเลน ประธานบริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า

“5G เป็นเทคโนโลยีที่เปี่ยมด้วยเสถียรภาพ และความเร็วที่เต็มเปี่ยม อีกทั้งความหน่วงที่ต่ำมาก ๆ (Ultra-Low Latency) เครือข่าย 5G จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีครั้งใหญ่ในภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และกลุ่มผู้บริโภคที่หลากหลายในประเทศไทย  อีริคสันคือผู้นำในการปรับใช้ 5G ทั่วโลกและเรายินดีที่จะได้สร้างประสบการณ์ 5G ที่แท้จริงให้กับลูกค้าของทรูฯ ในเร็ววันนี้”

Ericsson Radio System ช่วยให้ทรูฯ พัฒนาเครือข่ายไปสู่ยุค 5G ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ราบรื่น และรวดเร็วในต้นทุนที่ลดลง ทรูฯ สามารถเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ และขยายเครือข่าย 5G ให้ครอบคลุมได้อย่างรวดเร็ว แม้จะมีความซับซ้อนและสเกลที่ต่างกัน โซลูชั่น Ericsson Radio System ยังช่วยให้ผู้ให้บริการด้านการสื่อสารโทรคมนาคมลดต้นทุนต่อกิกะไบต์ในธุรกิจบรอดแบนด์มือถือ พร้อมสร้างการเติบให้กับอุตสาหกรรมดิจิทัลในอนาคต อีริคสันยังเป็นผู้นำในการปรับเปลี่ยนโลกการสื่อสารไปสู่ระบบเครือข่าย 5G และยังเป็นบริษัทแรกที่สนับสนุนการให้บริการเครือข่าย 5G ที่ครอบคลุมใน 4 ทวีป ปัจจุบันอีริคสันรองรับบริการเครือข่าย 5G รวม 31 เครือข่าย ใน 17 ประเทศทั่วโลก