สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) หรือ NARIT ได้ประมวลภาพความสวยงามของ “ดาวศุกร์ที่สว่างที่สุดครั้งแรกในรอบปี” โดยเป็นการบันทึกภาพในช่วงค่ำของวันที่ 28 เมษายน 2563 ณ อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา, นครราชสีมาและสงขลา

ดาวศุกร์จะปรากฏสว่างสุกใสอยู่ทางทิศตะวันตก โดยเห็นเด่นชัดในทุกภูมิภาคของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ปรากฏการณ์ดาวศุกร์สว่างที่สุดในแต่ละปีจะเกิดขึ้น 2 ครั้ง โดยจะเป็นช่วงที่ดาวศุกร์โคจรห่างจากโลกในระยะทางที่เหมาะสม และมีขนาดเสี้ยวค่อนข้างใหญ่ สำหรับในช่วงอื่นแม้ดาวศุกร์จะมีเสี้ยวที่หนากว่า แต่ด้วยตำแหน่งอยู่ห่างจากโลกมาก ความสว่างที่ส่องมายังโลกจึงลดลงตามไปด้วย นอกจากนี้.. การที่ดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์วงในเราจึงไม่สามารถเห็นดาวศุกร์ปรากฏสว่างเต็มดวงได้ อีกทั้งยังสังเกตเห็นได้เพียงช่วงเวลาสั้นๆ ก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นหรือหลังดวงอาทิตย์ตกเท่านั้น

 หลังจากวันที่ 28 เมษายนเป็นต้นไป ความสว่างของดาวศุกร์จะลดลงเล็กน้อย และจะกลับมาสว่างที่สุดอีกครั้งในช่วงเช้าก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นของวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 โดยจะปรากฏอยู่ทางทิศตะวันออก

Cr. Wikipedia

ดาวศุกร์ (Venus) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 2 มีเส้นผ่าศูนย์กลางเป็น 3 เท่าของดวงจันทร์ และมีขนาดใหญ่กว่าดาวพุธและดาวอังคาร 2 เท่า โดยดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์หินที่มีขนาดใกล้เคียงกับโลก จนบางครั้งก็ถูกเรียกว่า “ฝาแฝดของโลก” 

 

Source: NARIT