กระทรวงการคลังเปิดตัวแอป “วอลเล็ต สบม.” หรือแอปสะสมบอนด์มั่งคั่ง เพื่อช่วยส่งเสริมให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการลงทุนผ่านช่องทางดิจิทัลได้ง่ายและเท่าเทียมกัน

โครงการนี้ถือเป็นโครงการนำร่องที่นำเทคโนโลยีมาช่วยจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ผ่านกระเป๋าตังค์อิเล็กทรอนิกส์ (e-Wallet) ซึ่งถือเป็นการต่อยอดจากแอป “เป๋าตังค์” จากโครงการ ชิม-ช้อป-ใช้ที่ภาครัฐออกมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ซึ่งแอป “วอลเล็ต สบม.”ได้มีการออกแบบโครงสร้างใหม่ให้เป็นระบบเปิด รองรับการใช้งานหลายๆวอลเล็ตได้พร้อมกัน ด้วยการใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีความปลอดภัยสูง

บล็อกเชนที่นำมาใช้นั้นถูกพัฒนาภายใต้โครงการ MOF Blockchain ที่เริ่มสร้างมาตั้งแต่ปี 2562 เพื่อสนับสนุนระบบการเงินในอนาคตที่จะย้ายไปอยู่บนดิจิทัล โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ, ความน่าเชื่อถือและโปร่งใส ลดขั้นตอนที่ซับซ้อนออกไปทำให้ต้นทุนถูกลง

การเปิดขายพันธบัตรผ่านแพลตฟอร์มดิจิทัลนั้นถือเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันให้ไทยก้าวไปสู่ 4.0 อย่างแท้จริง ประชาชนนอกจากจะได้รับความสะดวกแล้ว จากการซื้อพันธบัตรโดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลาง ทางภาครัฐเองก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานได้ดีขึ้น รวมถึงลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้ ซึ่งโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจาก ธนาคารแห่งประเทศไทยและศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ซึ่งในอนาคตจะมีการต่อยอดกับระบบของก.ล.ต. ทำให้เราซื้อขายพันธบัตรหรือหน่วยการลงทุนประเภทอื่นได้สะดวกขึ้น

จุดเด่นของ “วอลเล็ต สบม.”  คือ พันธบัตรนั้นมีราคาหน่วยลงทุนแค่ 1 บาทเท่านั้น ซึ่งเราต้องซื้อขั้นต่ำ 100 หน่วยหรือ 100 บาทก็สามารถลงทุนได้แล้ว เปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงการออมได้ง่ายขึ้น โดยผู้ชื้อสามารถทำทุกอย่างด้วยตัวเองผ่านแอปตั้งแต่การลงทะเบียน โอนเงินเพื่อซื้อพันธบัตร เช็คประวัติการซื้อ เช็กดอกเบี้ย โดยข้อมูลทุกอย่างจะเป็นแบบ Realtime

พันธบัตรแรกที่จะออกจำหน่ายคือรุ่น “วอลเล็ต สบม.” ในวงเงิน 200 ล้านบาทโดยจะเปิดขายให้กับประชาชนที่อายุ 15 ปีขึ้นไป พันธบัตรมีอายุ 3 ปีให้อัตราผลตอบแทนเป็นดอกเบี้ยคงที่ปีละ 1.7% ต่อปี สามารถซื้อครั้งละ 100 – 500,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนครั้งในการซื้อ เปิดขายจนกว่าจะครบวงเงิน

เริ่มขายวันแรก 24 มิถุนายนนี้เวลา 8.30 น. ส่วนคนที่สนใจสามารถโหลดแอปได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายนนี้เป็นต้นไป หากผลตอบรับดีก็จะมีการเปิดโครงการในเฟสต่อไป