โรงเรียนสาธิต PIM
เป็นโรงเรียนแห่งเดียวในไทยที่ได้รับ ADS

Apple Distinguished School (ADS)

สถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple (Apple Distinguished School: ADS) คือศูนย์รวมความเป็นผู้นำและความเป็นเลิศด้านการศึกษาที่สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ของ Apple ในด้านการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี และเราก็เชื่อว่าสถานศึกษาเหล่านี้คือหนึ่งในสถานศึกษาที่ล้ำสมัยที่สุดในโลก

สถานศึกษาที่ได้รับ ADS ทั่วโลกนั้นมีเพียง 535 แห่ง ใน 32 ประเทศเท่านั้น และประเทศไทยคือหนึ่งในนั้นโดยในไทยมีด้วยกัน 2 สถาบันคือมหาวิทยาลัยหอการค้าและโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์นั่นเอง ซึ่งต้องบอกเลยว่าไม่ง่าย เพราะขั้นตอนนั้นจะต้องเริ่มจากความพร้อมของสถาบันนั้นที่ต้องมีครบตามที่ Apple กำหนดแล้วส่งความจำนงเข้าร่วมโครงการไป เมื่อผ่านเกณฑ์แล้วจึงจะได้รับคำเชิญจาก Apple เพื่อดำเนินการเข้าร่วมขั้นต่อไป และต้องบอกเลยว่าโรงเรียนสาธิตพีไอเอ็มที่เราจะพามาดูวันนี้ต้องใช้เวลาสะสมข้อมูลกว่า 3 ปีเพื่อยื่นเข้าโปรแกรม ADS นี้

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 

โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (สาธิตพีไอเอ็ม) เป็นโรงเรียนแห่งแรกและแห่งเดียวในไทยที่ได้รับเชิญเป็นสถานศึกษาที่โดดเด่นของ Apple โดยที่โรงเรียนนี้เพิ่งเปิดรับสมัครนักเรียนรุ่นแรกเมื่อปีพ.ศ.2560 ที่ผ่านมานี้เอง นับว่าเป็นโรงเรียนรุ่นใหม่ไฟแรงที่น่าจับตามองอย่างมากโดยมีการใช้การเรียนการสอนแบบ Active Learning พร้อมกับความแน่วแน่ในการสร้างคนที่มีคุณภาพและได้เรียนรู้อย่างกว้างขวางโดยมีแนวคิดที่ว่า “ความสำเร็จต้องเริ่มจากรากฐานที่ดี เด็ก ๆ ควรมีโอกาสเรียนในสิ่งที่เหมาะสมกับตัวเอง ควบคู่กับการปลูกฝังทักษะชีวิตที่จำเป็น คือ การจัดการ การสื่อสาร และคุณธรรมสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นความสำคัญของการสร้างคนให้ประสบความสำเร็จ”

นักเรียนที่นี่จะต้องมีไอแพดคนละเครื่อง

เทคโนโลยีคือทุกพื้นที่ของโรงเรียนฯ

เพื่อให้สอดรับกับการจะสร้างนักการจัดการในศตวรรษที่ 21 ดังนั้นแล้วเทคโนโลยีคือสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เพราะหากเป็นสมัยก่อนเราจะใช้เทคโนโลยีได้เพียงแค่ห้องคอมพิวเตอร์ แต่สมัยนี้เทคโนโลยีคือทุกพื้นที่ของโรงเรียน และต้องนำเทคโนโลยีนั้นมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ด้วยเหตุนี้จึงทำให้โรงเรียนแห่งนี้ทุกวิชามีการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องในทุกวิชาตั้งแต่วิชาวิทยาศาสตร์ ดนตรี ไปจนถึงวิชาพละ แต่จะมากจะน้อยแตกต่างกันเท่านั้นเอง ซึ่งท้ายสุดก็จะแล้วแต่ครูผู้สอนในการออกแบบหลักสูตรนั้น ๆ ว่าวิชาตนเองจะนำเทคโนโลยีมาช่วยอย่างไร ซึ่งหากไม่จำเป็นก็ไม่ต้องใช้เท่านั้นเอง

ครูไม่ใช่ช่างเทคนิคที่ต้องมาซ่อมอุปกรณ์

นี่คือสิ่งที่ผู้บริหารของโรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ได้กล่าวออกมาขณะที่เรากำลังพูดคุยถึงต้นตอที่มาของการเป็นสถาบันศึกษาที่โดดเด่นของ Apple เพราะการจะนำเทคโนโลยีที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ มาใช้ในการเรียนการสอนนั้นคงจะลำบากไม่น้อยหากเมื่อถึงเวลาเรียนแล้วครูต้องมาคอยแก้ปัญหาเรื่องการใช้อุปกรณ์ที่แตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การเรียนการสอนราบรื่นที่สุดจึงมีความจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ไว้ใจได้อย่างอุปกรณ์ของ Apple

ครูทุกคนจะต้องชำนาญทั้งวิชาการและเทคโนโลยี

แน่นอนว่าถึงครูจะไม่มีความจำเป็นต้องซ่อมอุปกรณ์ที่อาจเกิดปัญหาได้ขณะเรียน แต่ถึงกระนั้นการจะใช้เทคโนโลยีในการสอนให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดครูก็มีความจำเป็นที่จะต้องศึกษาและใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ให้คล่องมากที่สุดอยู่ดีเพื่อตัวนักเรียนเอง โดยครูที่โรงเรียนนี้ก่อนจะได้ลงมือสอนจะต้องผ่านการฝึกฝน ทำ Demo การสอน และสังเกตการณ์การเรียนการสอนก่อนอย่างน้อย 6 เดือนจึงจะสามารถสอนจริงได้ นับว่าโหดสำหรับครู แต่ดีสำหรับนักเรียนเป็นอย่างมาก เพราะสิ่งที่สำคัญกว่าการมีอุปกรณ์เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้นักเรียนใช้คือความพร้อมของครูที่ต้องมาก่อนต่างหาก

สิ่งที่สำคัญกว่าอุปกรณ์คือความพร้อมของครู

เชื่อมโยงครู นักเรียน ผู้ปกครองเข้าด้วยเทคโนโลยี

แน่นอนว่าคำถามที่ตามมาในมุมของผู้ปกครองว่าแล้วเราจะดูแลการเรียนของบุตรหลานได้อย่างไร คำตอบก็คือทางโรงเรียนจะมีการเวิร์กช็อปการใช้อุปกรณ์ให้ผู้ปกครองด้วยเช่นกันเพื่อให้ทุกฝ่ายสามารถเชื่อมโยงเข้าหากันได้อย่างไร้รอยต่อ ซึ่งนอกจากเครื่องมือหลักอย่าง iPad ที่เป็นเชิงฮาร์ดแวร์แล้ว ในส่วนของซอฟต์แวร์จะใช้ iTunes U เป็นหลักทั้งการลงคลังความรู้จากทั้งนักเรียนและครู ทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาสในการทบทวนบทเรียนได้อย่างง่ายดายไม่ต้องถ่ายสไลด์จากโปรเจกเตอร์เหมือนสมัยก่อน

 

Note: โรงเรียนสาธิตสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (Panyapiwat Institute of Management Demonstration School: SATIT PIM) เป็นโรงเรียนโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ในสังกัดสำนักงานงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การดูแลของสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ซึ่งเป็น Corporate University ที่ได้รับการสนับสนุนจาก บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด (มหาชน)