ครั้งแรกกับการท่องโลกนิทรรศการเสมือนจริงสุดล้ำ ผ่าน XR Glass  กับ 6 โซนแห่งโลกอนาคตที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ กับงาน True 5G Worldtech X ศูนย์กลางความรู้ และพัฒนานวัตกรรม 5G ที่ทรู ดิจิทัลพาร์ค

ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กับ True 5G Tech show ที่ทรู ดิจิทัลพาร์ค ตอกย้ำความเป็นผู้นำด้านดิจิทัลไลฟ์สไตล์ที่ครบวงจรที่สุดในไทย ร่วมสร้างปรากฎการณ์ 5G พลิกโฉมประเทศ ผสานอัจฉริยภาพ ทรู 5G และระบบนิเวศดิจิทัลครบวงจรของกลุ่มทรู  พร้อมผนึกเหล่าพันธมิตรชั้นนำ และทุกภาคส่วน ร่วมขับเคลื่อน 5G  เพื่อคนไทยและประเทศไทย  ดึงคนไทยเรียนรู้เทคโนโลยี 5G และ สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกัน จัดเต็มไปด้วยความเร็วแรง ทรู 5G ทั้งคลื่น 2600 MHz 700 MHz และคลื่นความถี่ล่าสุด 26GHz ย้ำความครบสุดทุกย่านความถี่ 

เปิด True 5G Tech Show ศูนย์กลางความรู้และพัฒนานวัตกรรม 5G ครั้งแรกกับการรวมโซลูชัน 5G ของทุกวงการอุตสาหกรรมที่เป็นจริงแล้วไว้ในที่เดียว ถ่ายทอดให้ตื่นตายิ่งขึ้น ในโลกเสมือนจริงสุดล้ำ ผ่านเทคโนโลยี ‘XR Glass’ กับ 6 โซนแห่งโลกอนาคตที่เกิดขึ้นแล้ววันนี้ ชวนสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะที่ทรู 5G จะนำพาคนไทยก้าวล้ำไปกับอัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ พร้อมการเรียนรู้เทคโนโลยี 5G ในแง่มุมต่าง ๆ  ที่จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมไทยให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

 True 5G Worldtech X ให้สัมผัสนวัตกรรมอัจฉริยะใน 6 โซน ดังนี้

  1. True 5G Worldtech X Intelligent City & Security ยกระดับเมืองอัจฉริยะ เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการระบบเมืองหรืออาคารได้อย่างอัจฉริยะ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาเมืองหรืออาคารให้ผู้อยู่อาศัยมีความปลอดภัย สะดวกสบาย ช่วยให้สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนเมืองดีขึ้น ส่วนเจ้าของธุรกิจก็สามารถออกแบบและบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ ตอบโจทย์การใช้ชีวิต ช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างยั่งยืน
  2. True 5G Worldtech X Agriculture ยกระดับการเกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีเข้ามาบริหารจัดการระบบการเกษตรเพื่อประเทศชาติเพื่อเกษตรกรไทยเราได้สร้าง Learning Pattern หรือฟาร์มต้นแบบไว้เพื่อให้เกษตรกรไทยได้เรียนรู้และนำเทคโนโลยีต่างๆ โดยใช้ 5G มาช่วยในการพัฒนาเพื่อการลดต้นทุนและช่วยเพิ่มผลผลิต ตลอดจนยกระดับและสร้างมาตรฐานเกษตรกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันสู่ตลาดโลก

  3. True 5G Worldtech X Education ยกระดับการศึกษาอัจฉริยะ เทคโนโลยี MR , AR และ VR และแพลตฟอร์มออนไลน์ การใช้ในวงการการศึกษามากขึ้น เสมือนภาพและตัวหนังสือมีชีวิต ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจและเห็นภาพมาก สร้างจินตนาการ ทำให้เกิดความสนุกสนานและเปิดโลกกว้าง ให้สัมผัสประสบการณ์การเรียนรู้ได้แม้ในเรื่องที่อาจจะเข้าถึงได้ยาก เช่น เรื่องของกระสวยอวกาศนอกโลก ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ไปจนถึงกายวิภาค ที่จะสัมผัสได้ด้วยตัวเองแบบ 360 องศา

  4. True 5G Worldtech X Industry ยกระดับอุตสาหกรรมอัจฉริยะ องค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมยุค 4.0 ใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารในยุค 5G เป็นตัวขับเคลื่อน มีการใช้เทคโนโลยี AR, VR และ IoT เข้ามาช่วยปรับปรุงต้นทุนและประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น รวมทั้งสามารถเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น สามารถบริหารทรัพยากรอย่างมีคุณภาพ ประหยัดพลังงานและช่วยให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น ส่งเสริมธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  5. True 5G Worldtech X Health & Wellness ยกระดับคุณภาพชีวิตอัจฉริยะ ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทย สนับสนุนการดูแลสุขภาพครบวงจร นำเทคโนโลยีต่างๆ ผสานการทำงานผ่านเครือข่าย 5G เข้ามาช่วยตั้งแต่การดูแลตัวเองจากที่บ้าน จนกระทั่งเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล ตลอดจนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาพยาบาลและช่วยบุคลากรทางการแพทย์
  6. True 5G Worldtech X Retail ยกระดับร้านค้าปลีกอัจฉริยะ ระบบจัดการร้านค้ายุคใหม่แบบอัจฉริยะ ผสมผสานเทคโนโลยีในด้านต่าง ๆ ทั้ง AI และ Analytic เชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอัจฉริยะ True 5G เพิ่มประสบการณ์ที่น่าประทับใจในการช้อปปิ้ง สะดวกสบาย และปลอดภัย พร้อมตอบโจทย์ธุรกิจ ช่วยให้รู้จักและเข้าใจความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง ช่วยเพิ่มรายได้ ลดต้นทุน และยกระดับบริการ ทำให้เกิดความแตกต่างและสามารถแข่งขันได้ในตลาดธุรกิจค้าปลีกไทยและต่างประเทศ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืนต่อไปในอนาคต

True 5G WorldTech X เปิดให้ผู้ที่สนใจสัมผัสประสบการณ์อัจฉริยะแล้ววันนี้ ชั้น 6 อาคารเพกาซัส ทรู ดิจิทัล พาร์ค สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมงานสามารถลงทะเบียนร่วมงานล่วงหน้าได้ที่ www.true5gworldtechx.com/register   โดยจะเปิดให้เข้าชมฟรีใน Phase แรก  : 18 มีนาคม – 17 กันยายน 2564