ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด  ประสบความสำเร็จในการพัฒนาและคิดค้นสูตรตำรับยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์สำหรับเด็กและผู้สูงอายุ  ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 

สถานการณ์ระบาดของโควิดนี้เราจะเห็นได้ว่ากลุ่มผู้ป่วยที่เป็นเด็กเล็กมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งปัญหาของผู้ป่วยกลุ่มนี้คือความยากลำบากในการทานยา โดยเฉพาะยาฟาวิพิราเวียร์นั้นจะอยู่ในรูปแบบเม็ด ทำให้เด็กๆทานยาได้ยาก

ด้วยเหตุนี้ทางงานเภสัชกรรมฯ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และบริษัท เมดิกา อินโนวา จำกัด ร่วมกันพัฒนา ยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์ ต้านเชื้อไวรัสโควิด-19 ตำรับแรกในประเทศไทย ซึ่งยาสูตรนี้จะผลิตในโรงโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ (Hospital preparation)  เพื่อนำมาใช้รักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้ป่วยสูงอายุ รวมถึงผู้ป่วยที่มีความลำบากในการกลืนยาเม็ดเพื่อให้ทานยาได้ง่ายขึ้น

ตัวยานั้นจะเป็นยาน้ำ มีความใสซึ่งจะมีรสชาติให้เลือก 2 รสคือ รสส้มและรสราสเบอรี่โดยไม่มีส่วนผสมของน้ำตาล มี 2 ขนาด คือ ขนาด 800 มิลลิกรัมใน 60 มิลลิลิตร และ ขนาด 1,800 มิลลิกรัมใน 135 มิลลิลิตร

-ขนาดและวิธีการใช้ยาในผู้ใหญ่ วันแรกรับประทาน ขนาด 1,800 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง และวันต่อมาขนาด 800 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง กรณีน้ำหนักตัวมากกว่า 90 กิโลกรัม หรือ BMI มากกว่า 35 กก/ตรม. วันแรกรับประทาน ขนาด 2,400 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง และวันต่อมา ขนาด 1,000 มิลลิกรัม วันละ 2 ครั้ง

-ขนาดและวิธีการใช้ยาในเด็ก วันแรก รับประทานขนาด 60 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วันแบ่งให้ วันละ 2 ครั้ง และวันต่อมา ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม/วัน แบ่งให้ วันละ 2 ครั้ง

การผลิตยาน้ำเชื่อมฟาวิพิราเวียร์นั้นมีการควบคุมคุณภาพการผลิตตามมาตรฐานสากล มีการตรวจสอบและศึกษาการคงสภาพของยาว่าจะมีคุณภาพตลอดช่วงอายุการใช้งาน ทั้งหมดนี้เพื่อช่วยให้คนไทยสามารถเข้าถึงยาที่ต้องการได้อย่างเพียงพอ

สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการรับยานั้น จะต้องเป็นกลุ่มผู้ป่วยเด็กและผู้สูงอายุ 70 ปีขึ้นไป สามารถยื่นผลตรวจ RT- PCR ยืนยันการติดเชื้อโควิด-19 เพื่อขอรับยาได้ที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ

ที่มา Isaranews