ทีมนักวิจัยไทยประสบความสำเร็จคิดค้น ยาต้านความชรา โดยใช้โมเลกุลของ “มณีแดง” ซึ่งเป็นสารมาจากผลการศึกษาพันธุกรรมเพื่อยับยั้งความชรา เป็นครั้งแรกของโลก ทดลองสำเร็จในหนูทดลองคาดว่าไม่เกิน 2 ปีรู้ผล

ผอ.สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล เปิดเผยว่า ขณะนี้ทีมวิจัยของ สวทช.นำโดย ศ.นพ.อภิวัฒน์ มุทิรางกูร อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประสบความสำเร็จในการต่อยอดยาย้อนวัยหรือยาต้านความชราจากโมเลกุล “มณีแดง” REjuvenating DNA by GEnomic stability Molecules (RED-GEMs) หลังจากก่อนหน้านี้ ได้มีการค้นพบดีเอ็นเอ (DNA) ในร่างกายของมนุษย์ในสภาวะเหนือพันธุกรรมตัวใหม่ชื่อ “ไรน์อีดีเอสบี” มีลักษณะเป็นข้อต่อดีเอ็นเอที่มีปริมาณน้อยในเซลล์ชรา จนมีการวิจัยพัฒนาต่อมาพบว่า RED-GEMs จะช่วยในการเพิ่มข้อต่อดีเอ็นเอ ลบรอยโรคของดีเอ็นเอ แก้ไขความชราของเซลล์ได้ทั้งยัง ทำให้เกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) ในผู้สูงอายุ เช่น ความดันโลหิตสูง กระดูกผุ สมองเสื่อม โดยทดลองสำเร็จแล้วในหนูทดลอง

การทดลองขั้นต้นกับหนูทดลอง

การทดลองกับหนูในห้องแล็บ ผ่านการฉีดยามณีแดงเข้าที่ช่องท้องของหนูทดลอง ปรากฏว่า โมเลกุล มณีแดงสามารถสร้างข้อต่อดีเอ็นเอได้ เซลล์ที่ชราแล้วกลับมามีรูปร่างและการทำงานเหมือนเซลล์ปกติ แผลไฟไหม้ในหนูทดลองหายเร็วขึ้น ไขมันลงพุงลดลง หนูชรามีความจำดีขึ้นและคล่องแคล่วว่องไวพอๆกับหนูหนุ่มสาว เซลล์ต่างๆของหนูทดลองดีขึ้น หนูมีความหนุ่มขึ้น แข็งแรงขึ้น จุดบกพร่องต่างๆลดลง สามารถย้อนวัยหนูที่ชราแล้วให้กลับเป็นหนุ่มได้ เมื่อเปรียบเทียบกับงานวิจัยอื่น ๆ ในต่างประเทศ ผลการศึกษาของยาต่าง ๆ ในต่างประเทศไม่สามารถย้อนวัยได้สมบูรณ์เท่ามณีแดง ทฤษฎีใหม่ของการแก่ของ DNA ของคณะผู้วิจัย เห็นว่ามณีแดงมีศักยภาพที่จะใช้ทำอะไรได้บ้าง แต่การรักษาโรคในปัจจุบันบางส่วนยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น โรคสมองเสื่อม หัวใจวาย เป็นต้น

มณีแดงทำอะไรได้บ้าง?

  1. รักษาโรคที่มีกลไกมาจากเซลล์ เนื้อเยื่อ และอวัยวะเสื่อมสภาพที่พบในคนชราหรือชราเร็วจากโรคบางชนิด เช่น เบาหวาน โดยในปัจจุบันยังไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ เช่น สมองเสื่อม อัลไซเมอร์ หัวใจวาย ความดันโลหิตสูง เส้นเลือดแข็ง เสื่อมสมรรถภาพใน อวัยวะต่าง ๆ แผล เป็นต้น
  2. รักษาโรคที่อวัยวะเสื่อมสภาพจากการทำลายจากสิ่งแวดล้อม เช่น ไฟไหม้ น้ำร้อนลวก ปอดพังจากบุหรี่ ตับสมองพังจากสุรา ไตพังจากสารพิษ เป็นต้น
  3. เสริมสมรรถภาพของคนชราให้มีศักยภาพทางกาย รูปร่างหน้าตา เท่ากับคนหนุ่มสาว
  4. อาจใช้ป้องกันและรักษามะเร็งได้ (โดยการแก้ไขความชราของเซลล์เม็ดเลือดขาวที่มีหน้าที่ทำลายเซลล์มะเร็ง และป้องกันมะเร็งจากการลดโอกาสเกิดการแตกทำลายของ DNA อันนำไปสู่การกลายพันธุ์ของยีน)
  5. ใช้ชะลอการเสื่อมของร่างกายในเด็กที่มีความผิดปกติของยีนซ่อมแซมดีเอ็นเอ
  6. ใช้เสริมความงาม
  7. ใช้เพิ่มผลิตผลทางการเกษตร
  8. ใช้ป้องกันความพิการแต่กำเนิด

          อย่างไรก็ตาม ความสำเร็จของการทดลองนี้มีผลที่ดีเหนือความคาดหมาย ทำให้คณะผู้วิจัยมีความคาดหวังว่าควรจะขยายโครงการ ศึกษาไปทำการทดสอบในลิง ในสัตว์ใหญ่ และในคน รวมทั้งการทดสอบแก้ไขความชราในอิมมูนเซลล์ เพื่อรักษามะเร็งอีกด้วย เนื่องจากมณีแดงอาจสร้างรายได้ให้ประเทศไทยของเราในมูลค่ามหาศาล คาดว่า 2 ปีรู้ผลการทดลองกับมนุษย์ ถ้าสำเร็จถือว่าเป็นนวัตกรรมที่น่าสนใจมาก ๆ

อ้างอิง: mhesi, เรื่องเล่าเช้านี้