เรียกว่าความหวังใกล้เป็นจริงขึ้นทุกที เมื่อจีนทดสอบยาฟาวิพิราเวียร์ มาใช้รักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้ผลดีกว่าที่คิด ช่วยลดเวลาการติดเชื้อให้น้อยลง รวมถึงฟื้นฟูสภาพปอดให้ดีขึ้น

ผลการทดสอบด้านคลินิกกับผู้ติดเชื้อ COVID-19 ในเมืองอู่ฮั่นและเซิ่นเจิ้นโดยหน่วยงานที่มีอำนาจของจีน พบว่ายา favipiravir ที่ใช้รักษาไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ของญี่ปุ่น มีประสิทธิภาพในการลดระยะเวลาในการติดเชื้อ COVID-19 รวมถึงช่วยฟื้นฟูสภาพปอดให้ดีขึ้นด้วย

ยาฟาวิพิราเวียร์ ตัวนี้ได้นำไปทดสอบกับผู้ติดเชื้อทั้งหมด 340 คน หลังจากที่ได้รับการอนุมัติให้นำมาใช้ในการรักษาผู้ติดเชื้อ COVID-19 ได้ เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่ามีความปลอดภัยสูงจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน

การทดสอบกับผู้ป่วยจริงแสดงให้เห็นว่า ช่วยลดระยะเวลาการติดเชื้อจาก 11 วันเหลือเพียง 4 วันเท่านั้น นอกจากนั้นผู้ป่วย 91% ที่รักษาด้วยยาตัวนี้ยังมีสภาพปอดที่ดีขึ้นด้วย เทียบกับคนที่ไม่ได้รักษาด้วยาตัวนี้ คนที่มีสภาพปอดดีขึ้นมีเพียง 62% เท่านั้น

ไม่เพียงแค่จีนที่ศึกษาประสิทธิผลของยาตัวนี้ ทางญี่ปุ่นเองก็มีการศึกษาเช่นกัน กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นได้ทดลองนำยานี้ไปรักษาผู้ป่วย 70-80 คน แต่ผลทดสอบเบื้องต้นนั้นยังไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรในกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงแล้ว แต่การรักษาด้วยยาตัวนี้ในกลุ่มผู้ป่วยระดับเริ่มต้นหรือระดับกลางนั้น ได้ผลดีในการช่วยลดระยะเวลาติดเชื้อให้น้อยลง

แน่นอนว่ายาตัวนี้จะต้องได้รับการทดสอบอีกสักระยะ เพื่อพิสูจน์ว่ารักษาได้ผลจริงๆ ก่อนจะขยายไปใช้ในวงกว้าง

VIA The Guardian