องค์การเภสัชกรรม (GPO) ได้ทำการนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์ (Favipiravir) จากประเทศจีนจำนวนทั้งสิ้น 100,000 เม็ด ซึ่งในขณะนี้ ยาทั้งหมดได้ถูกส่งมาถึงที่คลังยาขององค์การเภสัชกรรมเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลต่างๆเพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส Covid-19 ต่อไป

ยาฟาวิพิราเวียร์ เป็นยาสำคัญที่ใช้สำหรับในการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อ Covid-19 ที่มีอาการรุนแรง โดยตัวยาได้ถูกส่งมาถึงประเทศไทยเมื่อวันที่ 6 เม.ย. และได้ถูกส่งเข้าคลังยาขององค์การเภสัชกรรมเมื่อวันที่ 7 เม.ย. เพื่อเตรียมพร้อมที่จะนำแจกจ่ายไปยังโรงพยาบาลต่างๆ โดยยาจะถูกจัดสรรโดยคณะทำงานกลุ่มภารกิจสำรองเวชภัณฑ์และส่งกำลังบำรุง ที่มีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เป็นประธาน และมีผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรมเป็นรองประธาน ในการดำเนินการแจกจ่ายยา

Favipiravir Tablets produced by Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co., Ltd.

ผู้คิดค้นยาฟาวิพิราเวียร์นี้ คือ บริษัท โตยามะเคมิคอล ในประเทศญี่ปุ่น เดิมถูกใช้สำหรับการรักษาโรคไวรัสไข้หวัดใหญ่ที่ยาอื่นๆใช้ไม่ได้ผลในการรักษา และได้รับการอนุมัติให้ใช้ในประเทศญี่ปุ่นเมื่อปี 2557 โดยยาตัวนี้เคยถูกใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสอีโบลาที่มีการแพร่ระบาดอย่างหนักในพื้นที่แถบแอฟริกาตะวันตกในช่วงปี 2557-2559 มาแล้ว

ต่อมาเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อ Covid-19 ในจีน ยาตัวนี้ก็ได้รับการอนุมัติในการใช้รักษาผู้ป่วย Covid-19 ด้วยเช่นกัน ซึ่งผลของการใช้ยานี้กับผู้ป่วยในจีนให้ผลอยู่ในระดับที่ดี และผลการตรวจหาไวรัส Covid-19 ในร่างกายก็เป็นลบในระยะเวลาที่เร็วกว่าผู้ที่ไม่ได้ใช้ยา แต่ก็ยังมีข้อกังวลของการใช้ยาฟาวิพิราเวียร์นี้ในแง่ของการดื้อยาของเชื้อไวรัสด้วยเช่นกัน ซึ่งก็จะต้องทำการศึกษาถึงแนวทางป้องกันการดื้อยาของเชื้อไวรัสต่อไป

สำหรับในประเทศไทย มีการใช้กับผู้ป่วยในไทยแล้วในผู้ป่วยที่สถาบันบำราศนราดูรและโรงพยาบาลของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข แต่ในปัจจุบันทางกระทรวงฯ ยังไม่สามารถที่จะผลิตยานี้เองได้ จึงต้องมีการนำเข้ามาจากต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งการนำเข้ายาฟาวิพิราเวียร์จากจีนในครั้งนี้ ก็จะเป็นการช่วยเพิ่มโอกาสของผู้ป่วยจากเชื้อไวรัส Covid-19 ทุกคนให้กลับมาหายดีได้เช่นเดียวกัน

VIA องค์การเภสัชกรรม