เล่นเฟสมาก็นาน อัปสเตตัสอะไรไปบ้างก็ไม่รู้ วันนี้มาสอนวิธีลบโพสต์เก่า facebook หายเกลี้ยงในครั้งเดียว ไม่ต้องมาไล่ลบทีละอัน

1.ไปทีหน้าโปรไฟล์ของเรา แล้วเลือกที่จุด 3 จุด

2.จากนั้นเลือก “บันทึกกิจกรรม”

3.แล้วเลือก “จัดการโพสต์ของคุณ”

4.ทีนี้เราก็สามารถเลือกลบโพสต์ที่ต้องการได้เลย แค่ติ๊กเครื่องหมายถูกที่น่าช่องโพสต์นั้น ๆ หรือจะเลือกลบทั้งหมดก็ได้

5.แล้วเลือก “ย้ายไปที่ถังขยะ” แค่นี้โพสต์ก็หายเกลี้ยงในครั้งเดียว

6.หรือจะเลือกดูช่วงเวลาของโพสต์ในอดีตก็ได้ แค่ไปที่ “ตัวกรอง” แล้วเลือก “วันที่”

7.เลือกช่วงวัน/เดือน/ปี ที่ต้องการ แล้วทำการเลือกลบตามข้อ 4. ได้เลย

แค่นี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งไล่ลบโพสต์ทีละอันให้เหนื่อยแล้ว กว่าจะลบหมดนี่คงใช้เวลานานน่าดู