แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”ให้ประชาชนสามารถตรวจโควิดด้วยตัวเองได้ คาดเริ่มแจก ATK ผ่านแอป 8-9 ก.ย.นี้ โดยเริ่มจากกทม.และพื้นที่สีแดงก่อนกระจายให้ประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนแออัด และประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อื่นทั่วไป

ขั้นตอนการรับชุดตรวจโควิด-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) ผ่าน แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”  สามารถทำได้ดังนี้

  1. เข้าไปที่ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อ ทำแบบคัดกรองความเสี่ยง
  2. คลิกที่ “รับชุดตรวจโควิด-19” หากผลประเมินพบว่าอยู่ในเกณฑ์กลุ่มเสี่ยง ให้เข้ารับชุดตรวจ ATK ตามหน่วยบริการที่ระบุไว้ในพื้นที่
  3. สแกน QR Code ในระบบ แอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” เพื่อยืนยันตัวตน
  4. รับชุดตรวจ ATK ฟรี ที่หน่วยบริการจะจ่ายชุดตรวจ ATK จำนวน 2 ชุด สำหรับการตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันครั้งละ 5 วัน พร้อมรับคำแนะนำการดูแลตนเอง
  5. กรณีที่ “พบเชื้อ” สามารถเข้าสู่ระบบการดูแล Home Isolation ก็สามารถลงทะเบียนผ่าน แอปพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ได้เช่นกัน

สำหรับประชาชนที่ ไม่มีสมาร์ทโฟน จะมีการกระจายชุดตรวจ ATK เชิงรุกในชุมชนพื้นที่สีแดงใน กทม. ซึ่งกำหนดไว้ 2,000 ชุมชน โดยกระจายผ่านทางผู้นำชุมชน และ อสส. เพื่อให้ครอบคลุมการแจกจ่ายได้อย่างทั่วถึง รวมถึงเป็นการอำนวยความสะดวก และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ โดยในช่วงแรกจะเน้นแจกจ่ายให้กับประชาชนกลุ่มเสี่ยงในชุมชนเป็นหลัก อาทิ ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการ และผู้ป่วย 7 โรค ผู้ที่สงสัยว่ามีอาการติดเชื้อ ผู้ที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ป่วยโควิด และผู้ทำงานประสานงานในชุมชน