ศาลอินเดียสั่งให้คนทำงานในกรุงนิวเดลีและเมืองรอบๆทำงานที่บ้านWFH หลังมีปัญหามลพิษช่วงต้นเดือน พ.ย. ซึ่งคำสั่งนี้มาจากศาลฎีกาของอินเดียเอง เพราะมีปัญหามลพิษในเมืองจนต้องมีการสั่งปิดโรงเรียนและสถานที่ก่อสร้างในเมืองเป็นเวลา 4 วัน และลดปริมาณการจราจรในเมือง

ดัชนีคุณภาพอากาศในนิวเดลีเมื่อวันจันทร์อยู่ที่ 343 ในระดับ 500 อยู่ในระดับที่แย่มาก และสัปดาห์ที่แล้ว ด้วยอุณหภูมิอากาศที่ลดลงและชื้นมากขึ้น ทำให้ดัชนีคุณภาพอากาศขึ้นถึง 499 อยู่ในระดับที่แย่มากๆ

สำหรับกรุงนิวเดลีนั้น ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงที่มีมลพิษมากที่สุดในโลก โดยมลพิษส่วนใหญ่มาจาก โรงไฟฟ้าถ่านหินนอกเมืองและการเผาขยะในที่โล่ง นอกจากนี้ ศาลอินเดียยังจะมีการพิจารณาเรื่องการเกษตรและผลไม้ที่เน่าเสียในรัฐหรยาณา ปัญจาบ และอุตตรประเทศที่อยู่ใกล้เคียง เนื่องจากมีเกษตรกรหลายแสนคนที่เผาที่ดินและผลิตผลที่เสียแล้ว เพื่อเคลียร์พื้นที่สำหรับฤดูหว่านเมล็ดใหม่ ทำให้เกิดมลพิษอย่างมาก