ญี่ปุ่นกำลังเผชิญวิกฤตสังคมสูงวัย จนต้องแก้กฎหมายใหม่สำหรับแรงงานต่างชาติให้สามารถพำนักในประเทศได้แบบถาวร เดิมทีญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ “ปิด” การรับแรงงานหรือผู้อพยพต่างชาติแบบพำนักระยะยาวมานานแล้วหลายปี แต่วันนี้ ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ โดยกระทรวงยุติธรรมของญี่ปุ่น ระบุว่า เตรียมอนุญาตให้แรงงานต่างชาติ พำนักในประเทศได้ถาวร เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2022 เป็นต้นไป

เรียกได้ว่าปัญหานี้ไม่ใช่เป็นหาที่เล็กเลยและเป็นปัญหาที่ทั้งโลกก็พบเจอได้เช่นกัน เพราะหากขาดคนทำงานธุรกิจต่างๆ ก็คงได้รับผลกระทบอย่างมากมายมหาศาล และหากการเปลี่ยนนโยบายนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายที่มีผลบังคับใช้ในปี 2019 หมวดหมู่ “แรงงานที่มีทักษะเฉพาะ” ใน 14 ภาคส่วน เช่น เกษตรกรรม การก่อสร้าง และสุขาภิบาล ที่ปัจจุบัน ได้รับอนุญาตให้อยู่ได้นานถึง 5 ปี แต่ไม่นับรวมสมาชิกในครอบครัว อย่างไรนั้นหากการแก้ไขมีผล แรงงานกลุ่มดังกล่าว ซึ่งหลายคนมาจากเวียดนามและจีน จะได้รับอนุญาตให้ต่ออายุวีซ่าได้อย่างไม่มีกำหนด รวมถึงสามารถพาครอบครัวมาอยู่ด้วยได้ เนื่องจากแรงงานต่างชาติที่มีทักษะสูงในประเภทอื่น ๆ สามารถทำเช่นนี้ได้แล้ว