Wikipedia ร่วมมือกับ Meta ใช้ AI สแกนความถูกต้องของแหล่งข้อมูล ด้วยความสามารถทางภาษาและฐานข้อมูลที่มี

Wikipedia เป็นแหล่งข้อมูลที่ไม่ยอดเยี่ยมเท่าไหร่ เนื่องจากยังมีข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือและคลาดเคลื่อนอยู่บ้าง บางครั้งมีคนไม่ประสงค์ดีตั้งใจเข้าไปแก้ไขข้อมูล แต่บางครั้งข้อมูลที่ผิดพลาดเหล่าก็เกิดขึ้นจากความไม่ตั้งใจจริง ๆ

ด้วยเหตุนี้ Wikimedia Foundation จึงจับมือกับบริษัทแม่ของ Facebook อย่าง Meta เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้เว็บไซต์ โดยทั้งสององค์กรมุ่งเน้นปรับปรุงไปที่แหล่งอ้างอิง เนื่องจากมีอ้างอิงที่รอการตรวจสอบมากเกินกำลังของอาสาสมัคร เพราะทุกวันนี้มีบทความใหม่ๆเพิ่มขึ้นมากกว่า 17,000 บทความในแต่เดือน ซึ่งบางส่วนการอ้างอิงที่ขาดหาย ไม่สมบูรณ์หรือไม่แม่นยำ เรียกว่าเยอะเกินกว่าที่พนักงานจะตรวจสอบไหว

ทาง Meta จึงได้พัฒนาโมเดล AI ที่มาช่วยตรวจสอบความถูกต้องของแหล่งอ้างอิง และหากตรวจพบว่าแหล่งเก่าไม่น่าเชื่อถือ มันสามารถแนะนำแหล่งอ้างอิงแหล่งใหม่ให้ได้ โดย AI ตัวนี้ใช้ระบบ Natural Language Understanding (NLU) ซึ่งช่วยให้ตัว AI เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างคำหรือกลุ่มคำในประโยค ร่วมด้วยกับฐานข้อมูลของ Meta Sphere ที่มีจำนวนกว่า 134 ล้านเว็บเพจโดยทำหน้าที่เป็นเหมือนสารบัญให้ AI ช่วยหาข้อมูล 

เพื่อให้เห็นภาพการทำงานของ AI มากยิ่งขึ้น เรื่อง Blackfoot Confederacy ใน Wikipedia พูดถึง Joe Hipp แต่ไม่ได้บอกว่าเป็นใคร หลังจากตรวจผ่านฐานข้อมูลแล้ว AI เจอแหล่งอ้างอิงที่เหมาะสมกว่า ว่าเขาคือ นักมวยรุ่น Heavyweigh แชมป์ WBA  ถึงแม้แหล่งอ้างอิงนั้นจะไม่ได้พูดถึงมวยอย่างชัดเจน แต่ตัว AI ก็ยังสามารถเชื่อมโยงข้อมูลได้  

อย่างไรก็ตาม ตอนนี้ Wikipedia ยังไม่ใช้ AI ในการตรวจสอบอ้างอิงโดยอัตโนมัติ แต่เป็นสิ่งที่ Meta คาดหวังว่าจะสร้างแพลตฟอร์มเพื่อเหล่าผู้เขียนสารานุกรมให้สามารถใช้ได้ในสักวัน

เครื่องมือนี้อาจช่วยเรื่องข้อมูลเท็จใน Facebook ได้ในสักวัน ทีมผู้สร้างโมเดล กล่าวว่า “พวกเราหวังว่างานที่พวกเราทำจะช่วยตรวจสอบเรื่องข้อเท็จจริงและสามารถเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับข้อมูลออนไลน์ได้” ในขณะเดียวกัน Meta ก็หวังที่จะสร้างแพลตฟอร์มที่ผู้เขียน wikipedia สามารถตรวจสอบและแก้ไข้อ้างอิงได้อย่างเป็นระบบเช่นกัน

ที่มา: Engadget