ญี่ปุ่นเอาจริงจับแฮกเกอร์มาลงโทษ ล่าสุดรัฐสภาเห็นชอบผ่านร่างกฎหมายทำผิดอาจทั้งจำทั้งปรับ

หลังจากที่โซนี่บริษัทชื่อดังของญี่ปุ่นโดนแฮกเกอร์ป่วนจนเสียหาย ล่าสุดรัฐสภาญี่ปุ่นเอาจริงด้วยการนำร่างกฏหมายเกี่ยวกับการกระทำผิดเข้าสู่กระบวนการโหวต หากผ่านความเห็นชอบก็จะออกเป็นกฎหมายจัดการกับเหล่าแฮกเกอร์ตัวป่วนพวกนี้ โดยตัวร่างกม.มีใจความสำคัญดังนี้

“การสร้างหรือเผยแพร่ไวรัสคอมพิวเตอร์โดยไม่เหตุอันควร จะถูกลงโทษโดยการปรับ 500,000 เยน จำคุกไม่้เกิน 3 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนผู้ที่ครอบครองหรือเก็บไวรัสคอมพิวเตอร์ไว้จะถูกลงโทษโดยการปรับ 300,000 เยน จำคุกไม่้เกิน 2 ปีหรือทั้งจำทั้งปรับ”

นอกจากจะถูกปรับและจำคุกแล้ว เครื่องคอมที่ใช้ในการกระทำผิดและข้อมูลในคอมพิวเตอร์อื่นๆที่เกี่ยวข้องจะต้องถูกยึดมาตรวจสอบด้วย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าหากไวรัสเหล่านั้นถูกเผยแพร่ผ่านออนไลน์เน็ตเวิร์ค เครื่อง computer servers จะต้องถูกยึดเพื่อการสืบสวนต่อไปด้วย ถึงแม้จะเป็นระบบ clound computing เซอเวอร์ก็ต้องโดนยึดมาตรวจสอบด้วย

ตอนนี้ถ้าใครคิดจะเป็นแฮกเกอร์ปลี่ยนใจใหม่ได้นะ เพราะหลายๆประเทศเริ่มเอาจริงเอาจังในการกำหราบคนพวกนี้แล้ว เอาความสามารถที่มีไปก่อให้เกิดประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ดีกว่าป่วนให้คนอื่นๆเดือดร้อนไปวันๆ

VIA DVICE