ตอนนี้ซุปเปอร์ทวดของเราเป็นใครมีจริงหรือป่าวไม่อาจรู้ได้ แต่ซุปเปอร์โหลนของเราจะจำได้ผ่านนาฬิกาหมื่นปีนี้ล่ะค่ะ

เพราะที่ West Texas คนงานกำลังเริ่มขุดภูเขาลูกนึงเทือกเขา Sierra Diablo mountain เพื่อติดตั้งนาฬิกาที่สามารถเดินได้ไปถึงอีก 10,000 ปีข้างหน้า เมื่อสร้างเสร็จแล้วสถานที่แห่งนี้จะเปิดให้ประชาชามาเยี่ยมชมได้ ถ้าไม่กลัวว่าต้องฝ่าป่าลึกกว่าจะมาถึงที่นี่ได้

นาฬิกานี้จะถูกติดตั้งในถ้ำลึกในภูเขา ภายในจะแบ่งเป็น 5 ห้องที่เปิดให้คนเข้าไปชมได้ โดยแบ่งเป็นห้องฉลองครบรอบ 1, 10, 100, 1,000, and 10,000 ปี ในแต่ละห้องจะมีการบอกเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลานั้นๆด้วย ยกตัวอย่างเช่นในห้อง 1 ปีจะจัดแสดงพันธุ์พืชและสิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการกำเนิดของมนุษย์ในห้วงอวกาศแห่งนี้ ตัวนาฬิกาจะมีเข็มนึงที่ขยับทุกหนึ่งปี อีกเข็มจะขยับทุก 100 ปี ส่วนระบบระฆังจะดังแตกต่างกับไปทุกวันตลอด 10,000 ปี นอกจากนี้ยังมีสิ่งพิเศษอื่นๆที่นาฬิกาแต่ละห้องจะเป็นตัวกลไกสั่งให้ทำงานด้วย

ในช่วงแรกผู้สร้างกำลังวางแผนออกแบบที่จะใส่อนิเมชั่นลงไปในห้อง 1 และ 10 ปี ส่วนห้องที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของคนรุ่นถัดไปที่จะใส่ข้อมูลเข้าไปถ้าใครสนใจเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เวป 10,000 Year Clock ค่ะ

VIA technabob