Jose Gomez-Marquez  ยอดคนสมองเพชรแห่งวงการแพทย์ หยิบจับของเล่นมาแปลงเป็นแกดเจ้ดใช้ทางการแพทย์ได้อย่างน่าอัศจรรย์

Gomez-Marquez มีดีกรีด้านวิศวะเครื่องกล ปัจจุบันเค้าเป็นผู้ดูแลโปรแกรมการเรียนการสอนแผนก Innovations in International Health ของ MIT ที่มุ่งเน้นการสอนผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ของประเทศด้อยพัฒนา สอนถึงการแฮกและดัดแปลงวัตถุธรรมดารอบๆตัวให้กลายเป็นเครื่องมือแพทย์ของตัวเอง เค้าได้เล็งเห็นปัญหาที่ว่า อุปกรณ์การแพทย์ส่วนใหญ่ที่บริจาคให้กับประเทศที่ด้อยพัฒนามักจะประสบความล้มเหลว เพราะอุปกรณ์เหล่านั้นไม่ได้ออกแบบเพื่อใช้ในสิ่งแวดล้อมนั้นๆโดยเฉพาะ ดังนั้นการให้ผู้ที่ใช้งานออกแบบเองจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะเค้าจะรู้ว่าต้องการคุณสมบัติอะไรบ้าง

อุปกรณ์ที่เค้าทำขึ้นมาสามารถใช้วินิจฉัยอาการของโรคเบาหวาน และไข้เลือดออกได้ เพียงแค่ใช้ของเล่นที่เราเห็นอยู่เป็นประจำอย่างตัวต่อเลโก้ปั๊มสูบลมจักรยานหรือปรินท์เตอร์มาดัดแปลงก็ใช้ทดแทนเครื่องมือแพทย์ที่มีราคาแพงๆได้แล้ว ด้วยวิธีนี้เค้าจะช่วยรักษาชีวิตหลายชีวิตได้ในด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกลงมาก ถ้าอยากรู้ว่าเค้าทำอะไรบ้างลองคลิ๊กชม คลิปวิดีโอ ดูนะค่ะ

VIA CNET