ประเทศฝรั่งเศสได้ออกกฎหมายใหม่ที่จะเก็บเงินจาก ISP ในการใช้อินเตอร์เน็ต เงินภาษีำที่เก็บได้จะใช้เป็นเงินทุนสนับสนุน Centre National de la Musique (CNM) องค์กรที่เปิดโอกาสให้เงินทุนแก่ดนตรีและงานด้านวัฒนธรรม

ประเทศฝรั่งเศสเป็นประเทศที่ชอบเก็บภาษีแม้ว่าบางอย่างก็เป็นสาธารณูปโภคพื้นฐาน อย่างทีวีก็ยังโดนเลย การเก็บภาษีของฝรั่งเศสก็คล้ายกับการเก็บภาษีในสหราชอาณาจักรเพื่อใช้เป็นทุนสนับสนุน BBC

ล่าสุดก็เตรียมเก็บภาษีจากผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต ผลที่ตามมาของการเก็บภาษีนี้ น่าจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการเล่นอินเตอร์เน็ตแพงขึ้น แถมยังโดนกันทุกคนแม้ว่าคุณจะไม่ฟังเพลงออนไลน์เลยก็ตาม บางคนในรัฐบาลคิดว่าบริษัทผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตที่มีรายได้จากตลาดฝรั่งเศส ควรจะจ่ายกำไรส่วนนึงในรูปแบบภาษีคืนกลับมาให้กับรัฐบาลด้วย นอกจากนี้รัฐบาลอาจจะเก็บภาษีอุตสาหกรรมดนตรีบนอินเตอร์เน็ตด้วย เพราะหลายๆ ISP ทั่วโลกก็ทำกัน เพราะดนตรีเป็นอะไรที่กินแบนด์วิดท์มาก

หลังจากที่ประกาศกฎหมายนี้ออกมา Union des producteurs phonographiques francais independants ก็ได้ออกมาสนับสนุนการเก็บภาษีครั้งนี้ โดยภาษีส่วนนึงจะนำไปสนับสนุนสำหรับนักดนตรีอิสระในการจัดแสดงดนตรีของพวกเค้าในงานวัฒนธรรมหรือคอนเสิร์ตในประเทศค่ะ

VIA slashgear