รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสออกมาเปิดเผยว่าพบเด็กนักเรียนติดเชื้อ COVID-19 70 คน หลังจากที่ผ่อนปรนมาตรการ lockdown ให้โรงเรียนกลับมาทำการเรียนการสอนเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว

ฝรั่งเศสได้ประกาศปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาต่างๆมาตั้งแต่วันที่ 17 มีนาคมเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ผ่านมา 2 เดือนหลังจากที่สถานการณ์ต่างๆเริ่มดีขึ้นทางภาครัฐจึงได้ผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ต่างๆ เช่น อนุญาตให้ร้านค้าและโรงเรียนอนุบาล/โรงเรียนประถมกลับมาเปิดทำการได้

ล่าสุดทาง Jean-Michel Blanquer รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการของฝรั่งเศสเปิดเผยว่ามีการพบเด็กนักเรียนติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 70 คนหลังจากที่โรงเรียนกลับมาเปิดได้ 1 สัปดาห์ โดยโรงเรียนทั้ง 8 แห่งที่ตรวจพบการติดเชื้อนั้นถูกสั่งปิดทันทีเพื่อค้นหาสาเหตุโดยประกอบด้วยโรงเรียนรัฐบาล 7 แห่งและโรงเรียนเอกชน 1 แห่ง

แต่จำนวนผู้ติดเชื้อถือว่ายังมีจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับนักเรียน 1.4 ล้านคนที่กลับมาเรียนตามปกติ โดยจำนวนนี้คิดเป็น 1 ใน 3 ของนักเรียนทั่วประเทศ ซึ่งนักเรียนส่วนที่เหลือนั้นยังคงเรียนผ่านออนไลน์จากที่บ้าน

นี่น่าจะเป็นกรณีศึกษาสำหรับประเทศไทยเพื่อเตรียมการรับมือให้พร้อมก่อนจะเปิดเรียนในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้

ที่มา BusinessInsider