หลังจากก่อนหน้านี้ทางภาครัฐเตรียมเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มจากบริษัทไอทีข้ามชาติที่ให้บริการในไทย  ล่าสุดกฎหมายนี้จะเริ่มบังคับใช้ใน 180 วันหลังประกาศผ่านเว็บราชกิจจาฯ เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา

ปัจจุบันมีการใช้บริการ ทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศมากขึ้นผ่านอินเทอร์เน็ต แต่ปัญหาคือหลายบริษัทไม่มีสำนักงานตั้งอยู่ในไทยส่งผลให้ไม่มีการเสียภาษี ทำให้เกิดความแข่งขันที่ไม่เท่าเทียบกับผู้ให้บริการในประเทศไทยที่มีการเสียภาษี จึงทำให้ภาครัฐจำเป็นต้องแก้ไขกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

เมื่อกฎหมายฉบับนี้เริ่มบังคับใช้จะส่งผลให้บริษัทไอทีอย่าง Facebook, Google และ NetFlix รวมถึงบริษัทอื่นที่ไม่มีสำนักงานตั้งอยู่ในประเทศไทย แต่ให้บริการคนไทยก็จะเข้าข่ายต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนี้ด้วย โดยการคำนวณภาษีนั้นจะคำนวณจากภาษีขาย โดยไม่มีการหักภาษีซื้อ โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ภายใน 180 วันหลังจากมีการประกาศออกมาในวันที่ 9 กุมภาพันธ์

ทางกรมสรรพากรมองว่าในไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ น่าจะทำรายได้เข้ารัฐไม่ต่ำกว่า 5,000 ล้านบาท ซึ่งทางภาครัฐเองก็จะหารือกับผู้ให้บริการรายใหญ่เพื่อทำความเข้าใจและหาช่องทางในการจ่ายภาษีให้สะดวกที่สุด

ในส่วนของภาษีนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการว่าจะให้หักภาษีจากยอดขายโดยที่ไม่กระทบต่อผู้ใช้ หรือผลักภาระส่วนนี้ให้ผู้บริโภคเป็นคนจ่าย นั่นหมายความว่าเราอาจจะต้องจ่ายค่าบริการต่างๆแพงขึ้นอีก 7% นั่นเอง

ใครที่สนใจสามารถอ่านประกาศฉบับเต็มได้ที่ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/A/011/T_0001.PDF