ชุมชนออนไลน์แห่งใหม่สำหรับเด็กๆที่เป็นสื่อการส่งเสริมการสื่อสารระหว่างเด็กญี่ปุ่นและเด็กจากทั่วโลกเพื่อมุ่งเน้นการเรียนรู้แลกเปลี่ยนเรื่องสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรมของแต่ละชาติ

โครงการนี้มีชื่อว่า Miracle Miracle ที่เกิดขึ้นจาก Japan For Sustainability (JFS)  องค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไรจากญี่ปุ่นและบริษัทประกันภัย NIPPONKOA โดยพวกเค้าบอกว่าเว็บแห่งนี้คือ “สถานที่สำหรับเด็กๆทั่วโลกมาใช้เพื่อสร้างอนาคต”

ปกติเว็บไซต์ของญี่ปุ่นส่วนใหญ่มักจะเป็นภาษาญี่ปุ่นภาษาเดียว แต่ชุมชนแห่งนี้จะใช้สองภาษาคือภาษาญี่ปุ่นและภาษอังกฤษ เพื่อเป็นตัวช่วยเร่งพัฒนาการด้านภาษาที่เด็กญี่ปุ่นใช้สื่อสารกับเด็กชาติอื่นๆตั้งแต่อายุยังน้อย รวมถึงกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้การใช้ชีวิตและวัฒนธรรมของกันและกันอีกด้วย ในเว็บยังมีตัวช่วยแปลภาษาสำหรับเด็กๆที่ยังไม่เก่งภาษา ด้วยฟีเจอร์ที่ช่วยแปลภาษาอังกฤษที่เด็กต่างชาติพิมพ์มาในเว็บแล้วเปลี่ยนเป็นภาษาญี่ปุ่น ส่วนภาษาญี่ปุ่นก็สามารถแปลและเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้เช่นเดียวกัน

คำถามต่างๆจะถูกโพสต์ลงในเว็บไซต์โดยผู้ดูแล แต่ผู้ใช้ก็สามารถส่งคำถามด้วยตัวเองก็ได้แต่ต้องเป็นคำถามที่ช่วยให้เด็กเกิดการสนทนากันเพื่อร่วมกันหาคำตอบ ซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้แนวความคิดจากเพื่อนที่อยู่รอบโลก, เรียนรู้ที่จะใช้ความคิดด้วยตัวเอง รวมถึงการปฎิสัมพันธ์กับผู้อื่นเพื่อแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ในเว็บไซต์ยังมีข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม,ความคิดริเริ่มใหม่ๆ รวมถึงเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลก

ด้วยเครื่องมือต่างๆเหล่านี้จะทำให้เด็กๆเรียนรู้สิ่งต่างๆกลายเป็นผู้ใหญ่ที่มีความคิดในวันข้างหน้า เพราะอนาคตจะเป็นไปในทิศทางใดนั้นก็ขึ้นอยู่กับคุณภาพของประชากรจะเป็นตัวกำหนด การพัฒนาเด็กๆจึงเป็นอีกเรื่องที่ผู้ใหญ่ต้องให้ความสำคัญมากๆค่ะ

VIA japantrends