เค้าว่าน้ำนมมารดาเป็นนมที่มีประโยชน์ที่สุด ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุมกันให้เด็กทารก แต่มารดาหลายคนก็ไม่สามารถให้นมลูกได้ ซึ่งอาจจะมาจากหลายสาเหตุ เช่น ผลิตน้ำนมได้น้อยเกินไป

ด้วยเหตุนี้เหล่านักวิทยาศาสตร์จึงได้พยายามหานมทางเลือกขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหานี้ นั่นก็คือ นมแพะ แต่นมแพะอันนี้ไม่ใช่นมแพะแบบทั่วไปที่หลายคนเคยชิมกัน

แต่มันเป็นนมของแพะที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมมาแล้ว โดยมันจะมี lactoferrin เพิ่มขึ้นมา ซึ่งมันก็คือโปรตีนแบบเดียวกับที่พบในน้ำนมของมนุษย์ที่ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันให้กับทารก ต่อต้านเชื้อโรคและแบคทีเรียเพิ่มสร้างภูมิคุมกันให้แข็งแรง

โดยปกติแล้วนมแพะทั่วไปจะถูกปนเปื้อนได้ง่าย ฟาร์มและโรงงานจึงต้องทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออย่างเข้มงวดก่อน

นี่ถือว่าเป็นการพัฒนาที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่งที่น่าจะมีประโยชน์ต่อเด็กทั่วโลก แต่สิ่งที่ต้องศึกษาให้ดีก่อนก็คือนมจากแพะที่ผ่านการตัดต่อพันธุกรรมจะมีผลด้านลบหรือไม่ เรื่องนี้ต้องดูกันยาวๆค่ะ

VIA technabob