มาติดตามชมแนวคิด Digital For Thai ว่าจะช่วยหนุนศักยภาพของไทยให้ก้าวสู่ยุค 4.0 ได้อย่างไร