หลังจากที่มีปัญหาการใช้งานอินเทอร์เน็ตล่มบนเครือข่าย AIS บางส่วนในช่วงวันอาทิตย์ที่ 26 กันยายน 2564 เวลา 22:00 น. ถึงเช้า วันที่ 27 กันยายน  2564 ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างนาน และมีผู้ที่ได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

ล่าสุด AIS ออกมาประกาศมาตรการเยียวยาให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบดังกล่าว คือลดค่าใช้บริการให้แก่ลูกค้า AIS FIbre ที่ได้รับผลกระทบ เป็นเวลา 3 วัน ทุกแพคเกจ และลูกค้าที่ใช้แพคเกจโทรศัพท์มือถือ โดยให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตฟรี จำนวน 10 GB นาน 24 ชั่วโมง โดย AIS แจ้งว่าจะแก้ปัญหา และทยอยส่ง SMS เรียนแจ้งลูกค้าที่ได้รับผลกระทบต่อไป