มาดูนวัตกรรมในวงการก่อสร้าง ใช้เครื่องพิมพ์สามมิติมาช่วยก่อสร้างบ้านทั้งหลังใน 24 ชั่วโมง