ใครที่ขายของออนไลน์แต่ไม่ชอบบอกราคาให้ถามหลังไมค์เอา ตอนนี้มีความผิดตามกฎหมายใหม่ ผู้ขายของออนไลน์ต้องแสดงข้อมูลและราคาชัดเจน

e-commerce


เมื่อวานนี้ได้มีเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศบังคับใช้กฎหมายใหม่เพื่อควบคุมการค้าออนไลน์ ให้ผู้บริโภคได้ประโยชน์สูงสุด ประกาศฉบับนี้คือ ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์ โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ โดยมีใจความสำคัญที่ Dailygzomo ขอสรุปแบบเข้าใจง่ายๆดังนี้

 

ข้อ ๑ กฎหมายนี้มีผลบังคับให้หลังประกาศทั่วราชอาณาจักรในราชกิจจานุเบกษานั่นก็คือ วันที่ 21 มีนาคม 2560 ที่เริ่มบังคับใช้กฎหมายนี้เป็นวันแรก

ข้อ ๒ พ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ ก็คือ คนที่ขาย E-commerce หรือออนไลน์ นั่นหมายความว่า รวมหมดทั้งเว็บไซต์, สื่อสังคมออนไลน์และแอป

ข้อ ๓ พ่อค้าแม่ค้าต้องแสดงข้อมูลทั้งหมดให้ชัดเจน ตั้งแต่ข้อมูลทั้งหมดของสินค้าและบริการ , ราคาขาย, ค่าบริการเพิ่มเติม ให้ครบถ้วนชัดเจน ด้วยการเขียน,พิมพ์หรือวิธีอื่นๆต้องเป็นภาษาไทย ให้ผู้ซื้ออ่านได้ง่าย นอกจากนั้นการแสดงราคาสินค้าให้ให้แสดงราคาต่อหน่วยด้วยตัวเลขและต้องมรเลขอารบิคแสดงราคาอยู่ด้วย

ข้อ ๔ ถ้ามีการเรียกเก็บบริการอื่นๆเพิ่มเติมต้องเขียนบอกให้ลูกค้าทราบอย่างชัดเจน เปิดเผย โดยแสดงควบคู่กับข้อมูลในข้อ 3

ข้อ ๕ ลูกค้าที่ซื้อสินค้าห้ามขายแพงราคาที่แสดงในข้อ 3 แต่ถ้าขายราคาถูกกว่าราคาที่แสดงได้ ไม่ถือว่ามีความผิด
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคเอง จะได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบ ราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ ส่วนบทลงโทษนั้นมีโทษปรับสูงสุดถึง 1 หมื่น ส่วนผู้แจ้งเบาะแส รับเงินรางวัล 25% ขอยอดค่าปรับค่ะ

VIA ratchakitcha