Facebook ให้สัมภาษณ์กับสื่อต่างประเทศในงาน F8 ในช่วงวันที่ 18 – 19 เมษายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับนวัตกรรม ต่าง ๆ ที่มีการพัฒนาอยู่ ณ เวลานี้ แต่ก็มีอีก Project หนึ่งที่น่าสนใจคือ ระบบคำพูดไร้เสียง (Silent Speech System) โดยใช้เซนเซอร์รับส่งสัญญาณจากคลื่นสมอง

ซึ่งการรับส่งนี้จะใช้ถอดรหัสสัญญาณแล้วปล่อยไปหาคนอื่น โดยการแสดงผลผ่าน AR แถมในฝั่งรับก็ยังคงมีลูกเล่นเช่นการสั่นสะเทือนเล็กน้อยด้วยเซนเซอร์สั่นสัมผัสใต้ผิวหนัง จึงทำให้คนตาบอดสามารถติดต่อสื่อสารได้ และยังรวมไปถึงคนหูหนวก

และข่าวดีคือ Facebook เผยว่าในอนาคต ผู้ใช้งานสามารถส่งความคิด ไปสู่ผู้รับได้ง่ายแม้ไม่ได้ใช้ภาษาเดียวกัน ถือว่าเป็นอีกนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างมาก ทำให้การติดต่อสื่อทำได้ง่ายขึ้น แต่จะใช้งานได้จริงหรือไม่คงต้องรอดูกันต่อไป

Via YouTube ของ Facebook