เพื่อช่วยให้ผู้ป่วยออทิสติกสามารถมีอาชีพเลี้ยงดูตัวเองได้ ทาง Coding Autism จึงได้เปิดตัวโปรแกรมการเรียนใหม่ ที่ออกแบบมาสำหรับคนออทิสติกโดยเฉพาะให้สามารถเรียนรู้การเขียนโค้ดได้Coding Autism

Coding Autism

แน่นอนว่าคนที่เป็นออทิศติกส่วนใหญ่มักจะเจอปัญหาการเข้าสังคม การพูดคุยกับคนอื่นๆอย่างยากลำบากจนทำให้ต้องปลีกตัวไปใช้ชีวิตลำพัง ซึ่งปัญหาการสื่อสารนี่เองเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคในการจ้างงาน เพราะไม่สามารถสื่อสารกับคนอื่นได้เข้าใจนั้นเอง ปัจจุบันในอเมริกามีการสำรวจพบว่าผู้ใหญ่ที่เป็นออทิสติกกว่า 80% ตกงาน ดังนั้นทางเว็บ Coding Autism จึงคิดโปรเจคดีๆเพื่อให้คนเหล่านี้ได้มีโอกาสทางสังคมและเปลี่ยนแปลงคุณภาพชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น

หลักสูตรที่สอนกันส่วนใหญ่มักจะออกแบบให้คนปกติเรียน แทบจะไม่มีหลักสูตรสอนทักษะเฉพาะสำหรับคนป่วยออทิสติกเลย เพื่อเปิดหลักสูตรดังกล่าว ทางเว็บจึงได้เปิดระดมทุนเพื่อเป็นค่าเทอมให้กับชั้นเรียนแรกที่ประกอบด้วย 15 คน ถ้าคุณอยากให้โอกาสคนกลุ่มนี้ก็สามารถไประดมทุนผ่านหน้าเว็บ นับถึงตอนนี้ก็ขาดเงินอีกแค่ 20% ก็จะครบตามเป้าแล้ว

หลายบริษัทใหญ่ๆก็เปิดโอกาสให้คนออทิสติกที่มีความสามารถเข้ามาเป็นส่วนนึงขององค์กร ถ้าพวกเค้าได้รับการสอนที่เหมาะสม เชื่อได้เลยว่าเราจะมีโปรแกรมเมอร์เก่งๆเพิ่มขึ้นอีก

VIA TH