ใครที่จะไปเที่ยวอเมริกาตอนนี้ทีมงานของ Trump ได้อนุมัติแผนการณ์ขอ VISA ใหม่ จะต้องกรอกข้อมูล Social Media ที่คุณใช้งานด้วย

VISA

VISA

หลังจากมีข่าวมานานว่า การจะขอวีซ่าเข้าประเทศสหรัฐอเมริกาจะต้องกรอกข้อมูลสื่อสังคมออนไลน์ที่คุณใช้งาน ล่าสุดกฎนี้จะเริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว โดยคุณจะต้องกรอกชื่อบัญชีผู้ใช้งานของสื่อสังคมออนไลน์ทั้งหมดที่คุณใช้ใน 5 ปีหลังสุดผ่าน แบบสอบถามฉบับใหม่

นอกจากนั้น กฎใหม่นี้จะให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการขออีเมล, เบอร์โทรศัพท์และชีวประวัติย้อนหลัง 15 ปี แต่ข้อมูลเหล่านี้ไม่ได้ขอทุกคนนะ จะขอก็ต่อเมื่อพบบุคคลน่าสงสัย ทั้งหมดก็เพื่อเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยจากเหล่าผู้ก่อการร้าย จากข้อมูลของ State Department คาดว่าจะมีผู้สมัครขอวีซ่าประมาณ 0.5% ที่ต้องกรอกแบบสอบถามนี้

 

สิ่งที่ตกเป็นเรื่องวิพากษ์วิจารณ์ก็คือ การสอบถามข้อมูลที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัย แถมถ้าไม่กรอกข้อมูลในแบบสอบถามฉบับใหม่ก็อาจถูกปฏิเสธไม่ให้วีซ่าได้ ต่างจากการกรอกข้อมูลแบบเดิมที่จะใช้ความสมัครใจจะลงข้อมูลหรือไม่ก็ได้

VIA BBC