VISA ผู้นำการให้บริการการชำระเงินดิจิทัลระดับโลก  ได้เผยถึงผลการสำรวจที่น่าสนใจเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนด้านอุปนิสัยและพฤติกรรมการใช้จ่ายของผู้บริโภคชาวไทย ในยุคที่สังคมทั่วโลกกำลังปรับตัวเข้าสู่ “New Normal” หรือ “วิถีชีวิตใหม่”  ซึ่งกำลังจะเปลี่ยนเป็น “Now Normal” โดยผลการศึกษาครั้งนี้เกิดขึ้นจากการสำรวจกลุ่มตัวอย่างใน 40 ประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทยโดยวีซ่า

จากการสำรวจพบว่า 3 ใน 5 ของคนไทยกำลังพัฒนานิสัยในการใช้จ่ายเป็นแบบไร้เงินสด  โดยเลือกที่จะใช้จ่ายด้วยบัตรชำระเงินหรือผ่านแอปพลิเคชั่นบนสมาร์ตโฟนมากกว่าการใช้เงินสด นอกจากนี้.. เกือบ 7 ใน 10 ของคนไทยยังกล่าวอีกด้วยว่า “พวกเขามีแนวโน้มที่จะผูกติดกับการใช้จ่ายผ่านช่องทางดิจิทัลแทนการกลับไปใช้เงินสดแบบเดิมหลังสถานการณ์ปัจจุบันสิ้นสุดลง”

นายสุริพงษ์ ตันติยานนท์ ผู้จัดการวีซ่า ประจำประเทศไทย กล่าวว่า

“VISA ทำการสำรวจในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจที่จะสร้างความเข้าใจในพฤติกรรมของผู้บริโภคชาวไทยอย่างทันท่วงที ถ่องแท้และชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์ปัจจุบันที่ทุกฝ่ายกำลังปรับตัวเข้าสู่ “New Normal” นอกจากนี้เรายังเชื่อว่าความร่วมมือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความก้าวหน้า  ดังนั้น.. เราประสงค์ที่จะแบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์นี้เพื่อช่วย Ecosystem และธุรกิจต่างๆในประเทศไทย เพื่อให้สามารถปรับตัวและเปิดรับสภาพที่เป็นจริงแบบใหม่ และท้ายที่สุดแล้ว.. ความร่วมมือของพวกเราทุกคนจะช่วยกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจไปในทิศทางที่ถูกต้องได้”

แม้ว่าประชากรทั่วโลกมีความกังวลในเรื่องสุขภาพร่างกาย  กระนั้นก็ยังพบว่าผู้บริโภคชาวไทยและทั่วโลกกลับมีความกังวลด้านสุขภาพทางการเงินมากกว่า  โดย 79% ของผู้ตอบแบบสำรวจชาวไทยเห็นพ้องว่า สถานการณ์ปัจจุบันทำให้พวกเขาจำเป็นต้องมีการปฏิบัติตัวในเชิงรุกมากขึ้นกับการวางแผนด้านการเงิน เปรียบเทียบกับอีกครึ่งหนึ่งโดยประมาณ ที่บ่งชี้ถึงความกังวลของพวกเขาในเรื่องการเจ็บป่วย..

ผู้บริโภคชาวไทยจำนวนมากเริ่มจับจ่ายใช้สอยผ่านช่องทาง E-Commerce เป็นครั้งแรกในช่วงของสถานการณ์ COVID-19 และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มการซื้อสินค้าออนไลน์มากยิ่งขึ้นในอนาคต และจากผลการสำรวจ 67% ของผู้บริโภคชาวไทยกล่าวว่า พวกเขาน่าจะมีการซื้อของออนไลน์เพิ่มขึ้น โดยเป็นจำนวนเกือบเท่าตัวของนักช้อปทั่วโลกและค่อนข้างจะมากกว่าค่าเฉลี่ยสำหรับนักช้อปในแถบเอเชียแปซิฟิก และการศึกษาครั้งนี้ยังแสดงให้เห็นด้วยว่าการเสริมสร้างนิสัยการใช้จ่ายแบบไร้เงินสดกำลังก่อตัวขึ้นทั่วโลก โดยกลุ่มสำรวจชาวไทยกว่า 61% เลือกที่จะใช้การชำระแบบไม่ใช้เงินสดมากกว่า

ในทางกลับกัน.. มีคนไทยเพียง 24% เท่านั้นที่เผยว่าพวกเขาจะกลับไปชำระด้วยเงินสดอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น โดยผู้บริโภคที่เหลือยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะยังคงเลือกชำระเงินด้วยวิธีแบบใหม่นี้หรือกลับไปใช้วิธีการแบบเดิม