เวลาที่เราซื้อแผ่นเกมมา พอเล่นจบหรือเบื่อแล้วก็มักจะขายแผ่นทิ้งเพื่อเอาเงินไปซื้อเกมใหม่มาเล่น แต่ตอนนี้หลายคนเริ่มซื้อแบบดาวน์โหลดผ่านดิจิทัลจึงไม่สามารถขายเกมที่ซื้อมาให้คนอื่นได้ แต่ล่าสุดศาลฝรั่งเศสได้มีคำสั่งออกมาแล้วว่าผู้ใช้ชาวยุโรปสามารถขายเกมดิจิทัลที่ซื้อมาผ่าน Steam ให้กับคนอื่นต่อได้

UFC-Que Choisir ทางกลุ่มผู้ใช้ชาวฝรั่งเศสได้ยื่นสู้เรื่องนี้ในชั้นศาลมาเป็นเวลานานถึง 4 ปี โดยยื่นเรื่องในข้อหาแพลฟอร์มในการจำกัดสิทธิ์ของผู้ใช้ ซึ่งทาง Valve พยายามโต้แย้งว่า Steam คือบริการแบบบอกรับสมาชิก (subscription service) แต่ทางศาลมองว่าทาง Steam ขายเกมเป็นหลัก และการขายเกมไม่ใช่ส่วนหนึ่งของการบอกรัสมาชิก

นั่นหมายความว่ถ้าเราซื้อเกมบน Steam แล้วไม่อยากเล่นก็สามารถนำเกมไปขายต่อให้คนอื่นได้เหมือนขายแผ่นเกม แต่กฎหมายนี้จะบังคับได้เฉพาะในยุโรปเท่านั้น เนื่องจากกฎหมายในภูมิภาคนี้รับรองการขายสินค้าต่อได้ทุกประเภท ตั้งแต่สินค้าที่จับต้องได้ รวมถึงซอฟท์แวร์ โดยที่ไม่จำเป็นต้องขอนุญาติผู้ผลิตหรือคนที่ขายให้รายแรก

แต่อย่าเพิ่งดีใจไปค่ะ เพราะกฎนี้ยังไม่ได้บังคับใช้อย่างเป็ทางการ ทาง Valve ยังมีเวลาอีก 3 เดือนในการแก้ไขกฎเงื่อนไขการใช้งานบริการของตัวเองได้ ซึ่งก็มีความพยายามที่จะยืดเวลาการบังคับใช้กฎใหม่ออกไปให้นานที่สุด

VIA Ubergizmo