ตอนนี้การเรียนการสอนยุคใหม่เริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเจน เนื่องด้วยมีเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งในแง่ของผู้สอนและผู้เรียนเองสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีด้านการศึกษาได้อย่างง่ายๆ อย่างล่าสุด อัลทรอน ได้จับมือกับ บีอีซี-เทโร และมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกันผสานนวัตกรรมเทคโนโลยีครั้งแรกในไทยกับห้องเรียนเปียโนอัจฉริยะ โดยการส่งมอบ อัลทรอน กระดานอัจฉริยะ (altron Interactive Whiteboard) ที่ใช้กับหลักสูตรการเรียนเปียโนในโครงการ “SPU & BEC-TERO MUSIC INNOVATION PROJECT”

ใครๆ ก็เล่นดนตรีได้ผ่านจอกระดานอัจฉริยะ

โดยจุดเด่นคือเป็นคลาสการเรียนดนตรีดิจิทัลอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาให้ใคร ๆ ก็สามารถเล่นดนตรีได้ โดยใช้สื่อการสอนผ่านหน้าจอกระดานอัจฉริยะที่สามารถเขียน ลบ และแชร์ข้อมูลให้ผู้เข้าเรียนได้อย่างรวดเร็ว รวมทั้งสามารถแสดงผลบนหน้าจอโดยเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตแบบไร้สาย ที่เหมาะกับนักศึกษาและบุคคลทั่วไป โดยการสอนจะเริ่มตั้งแต่การปูพื้นฐานทางดนตรี ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติจริงในห้องเรียน ถือเป็นการสร้างความแตกต่างโดยผสมผสานการเรียนการสอนภาคปฏิบัติเข้ากับการเรียนการสอนแบบดิจิทัล แนว Interactive ให้เหมาะกับนักเรียนในยุค 4.0

อัลทรอน กระดานอัจฉริยะ เชื่อมผู้เรียนและผู้สอน

อัลทรอน กระดานอัจฉริยะจะมาพร้อมกับบรรทัด 5 เส้น ผู้สอนสามารถเขียนโน้ตดนตรีบน ดิจิตอลไวท์บอร์ด แล้วเชื่อมต่อกับผู้เรียนแบบ เรียลไทม์ ทำให้คลาสเรียนมีความแปลกใหม่ และสามารถนำบทเรียนกลับมาใช้ได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมๆกับการแชร์บทเรียน บททดสอบ หรือไฟล์ e-learning จากหน้ากระดาน ง่าย ๆ เพียงสแกน QR Code เท่านั้นบทเรียนต่าง ๆ ก็จะถูกดาวน์โหลดเข้าสู่อุปกรณ์สมาร์ทดีไวซ์ของผู้เรียนได้ทันที ทำให้การเรียนดนตรีสนุก มีประสิทธิภาพ และเข้าใจง่ายมากกว่าเดิม ทั้งยังช่วยเสริมการพัฒนาด้วยตัวเองนอกห้องเรียนและประสบการณ์ของผู้เรียน ให้พัฒนาในการเรียนรู้อย่างเต็มที่