เทคโนโลยีทางการแพทย์ตอนนี้ไปไกลแล้วค่ะ ทั้งด้านการรักษา การหาข้อมูลหรือคำแนะนำด้านต่างๆ หลายคนน่าจะเคยเห็นการปรึกษาแพทย์ทางแอปพลิเคชันกันมาบ้างแล้ว เดินไปโรงพยาบาลสมัยนี้ก็น่าจะได้เห็นระบบการจัดการที่ทันสมัยขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของการเก็บข้อมูลที่ไม่ต้องวิ่งส่งเอกสารกันต่อไป เพียงแค่ Search หาข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ก็สามารถเจอประวัติของคนไข้ได้ทันที หรือแม้การใช้หุ่นยนต์ส่งเอกสารที่จำเป็นจริงๆ ในโรงพยาบาลก็เกิดขึ้นแล้ว 

แต่! ครั้งนี้ถือว่าเป็นการยกระดับนวัตกรรมทางการแพทย์เลยก็ว่าได้ จะเกิดอะไรขึ้นหากเราเดินไปโรงพยาบาลแล้วสามารถคุยกับคุณพยาบาล AI เพื่อปรึกษาปัญหาเบื้อต้นก่อนที่จะได้พบแพทย์จริงๆ

ร.พ.สมุทรปราการร่วมกับธ.กรุงไทยเชื่อมระบบดิจิทัล ก้าวสู่ Smart Hospital 

smart hospital

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.ที่ผ่านมา นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข , แพทย์หญิงฤทัย วรรธนวินิจ ผู้อํานวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการ และ นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย ร่วมแถลงข่าว โรงพยาบาลสมุทรปราการ Smart Hospital เชื่อมระบบดิจิทัลเพื่อยกระดับสาธารณสุข โดยภายในงานได้มีการแนะนำภาพรวมระบบการใช้งานของเทคโนโลยีต่างๆ ที่ทันสมัย ทั้ง 5 เทคโนโลยี ได้แก่

  • Self-Check-in เครื่องตรวจร่างกายผ่านเครื่องอัตโนมัติ ลดความแออัด และขั้นตอนการทำงานของบคุลากรทางการแพทย์
  • AI Chat bot อัจฉริยะ เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วย โดยใช้ระบบการสั่งงานด้วย เสียง และช่วยแพทย์ ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวินิจฉัยโรค
  • Telemedicine การปรึกษาเพื่อหาแนวทางการดูแลรักษา ในกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องพบแพทย์เฉพาะทาง ทางไกล ผ่าน ระบบ VDO Conference และ เพิ่มความเท่าเทียมกันในด้านการเข้าถึงการบริการ
  • Self-Payment ระบบเชื่อมโยงข้อมูลด้านการชำระเงิน ผ่านเครื่องชำระเงินอัตโนมัติ สามารถชำระเงินได้ ทั้งเงินสด / บัตรเครดิต / บัตรเดบิต / QR
  • Blockchain ระบบการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางการแพทย์ โดยการเชื่อมโยงข้อมูลการรักษา โดยยึดคนไข้เป็นศูนย์กลาง

นางพยาบาล AI ช่วยคัดกรองคนไข้ก่อนพบแพทย์

นางพยาบาล AI

นางพยาบาล AI เป็นการใช้ระบบ Chatbot เพื่อช่วยคัดกรองผู้ป่วยในเบื้องต้นก่อนที่จะส่งคนไข้ไปยังแผนกที่รักษาได้อย่างตรงจุด นับว่าเป็นการยกระดับการให้บริการสาธารณสุขอย่างแท้จริง โดยนางพยาบาล AI เป็นระบบบริหารจัดการเอไอ Chatbot อัจฉริยะสำหรับโรงพยาบาลและระบบซักถามผู้ป่วยผ่าน Chatbot (AI Chatbot Ecosystem For Hospital & patient data gathering through chatbot) โดยนำเอาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้ในการพัฒนาระบบบริการของโรงพยาบาล 

นางพยาบาล AI

เพื่อแก้ปัญหาความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่และบุคลากรของโรงพยาบาลในการติดต่อสอบถามของผู้ป่วยรวมทั้งญาติของผู้ป่วย ซึ่ง Chatbot นี้จะเข้ามามีบทบาทในการช่วยซักถามประวัติและถามอาการ เพื่อส่งต่อให้แพทย์วินิจฉัยได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้โรงพยาบาลต่างๆ ให้บริการผู้ป่วยและผู้ติดต่อได้รวดเร็วขึ้น รองรับปริมาณการให้บริการได้มากขึ้น และช่วยลดภาระงานของเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ที่ค่อนข้างขาดแคลน

การทำงานของ นางพยาบาล AI จะใช้ระบบสั่งงานด้วยเสียง และช่วยแพทย์ในการวิเคราะห์ข้อมูลการวินิจฉัยโรค โดยผู้ที่สามารถใช้งาน นางพยาบาล AI ได้จะเป็นกลุ่มผู้ป่วยทั่วไปที่อาการไม่รุนแรงมากนัก  ข้อดีของนางพยาบาล AI คือ ช่วยลดภาระเจ้าหน้าที่ได้ ช่วยผู้ป่วยไม่ให้เสียเวลาในการนั่งรอนาน