อยากให้โพสต์เก่าๆไม่ขึ้นโชว์หน้าไอจี แต่ก็ไม่อยากลบเพราะเสียดาย ยังอยากเก็บไว้ดูอยู่หรือเผื่อเปลี่ยนใจไม่อยากจะมาแบบ ‘รู้งี้ไม่ลบก็ดี’ ในทีหลัง ก็เลือกซ่อนโพสต์ไม่ให้ขึ้นโชว์หน้าไอจีกันได้ 

วิธีซ่อนโพสต์

เลือกโพสต์ที่ต้องการซ่อน แล้วกดจุดสามจุดตรงมุมขวาบน

เลือก จัดเก็บ (Archive)

โพสต์จะหายออกไปจากไอจีของเรา โดยจะถูกจัดเก็บเอาไว้ในคลังโพสต์แทน ซึ่งถ้าเราเกิดเปลี่ยนใจ อยากให้โพสต์กลับมาเหมือนเดิม ก็เลิกซ่อนโพสต์ได้

วิธีเลิกซ่อนโพสต์

1. กดขีดสามขีดตรงหน้าโปรไฟล์ เลือก คลัง (Archive) 

2. ตรงแถบข้างบนถ้าขึ้นว่า คลังจัดเก็บสตอรี่(Stories Archive) ให้กดสามเหลี่ยมเล็กๆข้างหลัง แล้วเปลี่ยนให้เป็น คลังโพสต์ (Posts Archive)

3. เลือกโพสต์ที่ต้องการจะเลิกซ่อน กดจุดสามจุดตรงมุมขวาบน เลือก แสดงบนโปรไฟล์(Show on Profile) 

โพสต์ก็จะกลับมาแสดงหน้าไอจีของเราเหมือนเดิม

จริงๆแล้วฟีเจอร์นี้เป็นการเก็บโพสต์เข้าคลังมากกว่า แต่ผลของมันคือทำให้โพสต์ไม่ขึ้นหน้าโปรไฟล์ของเรา เลยเอามาเป็นวิธีที่ใช้ซ่อนโพสต์ซะเลย ก็พอแทนกันได้ไม่ตางกัน