ในช่วงเวลาแบบนี้เราเชื่อว่าทุกคนคงมีวิธีการรับมือและจัดการกับสิ่งต่างๆให้สอดคล้องไปกับสถานการณ์ของ COVID-19 ได้เป็นอย่างดีนะคะ..

ในส่วนของผู้ประกอบการเครือข่ายมือถือก็เช่นกัน.. ที่แต่ละรายมีวิธีการรับมือกับ COVID-19 ที่แตกต่างกันออกไป.. อย่าง AIS เอง.. ที่ตอนนี้หลายๆคนคงสังเกตุได้ว่าบริเวณที่ปกติจะแสดงชื่อเครือข่ายว่า AIS ตอนนี้ในบางเครื่องกลับกลายเป็น #StayHome..

โดย #StayHome นี้เป็นลูกเล่นเล็กๆที่จะแสดงขึ้นในช่วงสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เนื่องจาก AIS มีความห่วงใยลูกค้าทุกท่าน จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรณรงค์ให้ทุกคนเห็นความสำคัญของการอยู่บ้าน เพื่อลดการระบาดของโรคค่ะ

แต่ถ้าใครยังไม่ขึ้น #StayHome ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ.. ซึ่งเราก็ไม่ขึ้น.. นี่จริงๆก็คือยืมเครื่องเพื่อนมาแคปให้ทุกคนดูแหละ.. ซึ่งที่ไม่ขึ้นนั่นก็เป็นเพราะการแสดงข้อความ #StayHome จะขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและซอฟท์แวร์ของตัวเครื่องในแต่ละรุ่น แต่ละยี่ห้อ ทำให้ตัวเครื่องบางรุ่นจะยังไม่ปรากฏข้อความดังกล่าว ซึ่งบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวก โดยอยู่ระหว่างการหาสาเหตุและแก้ไขค่ะ