นักวิจัยในสหรัฐฯและจีนพัฒนาเครื่องมือโดยใช้ AI ในการคาดการผู้ติดเชื้อ Covid-19 รายใหม่ที่มีแนวโน้มจะมีอาการทางปอดอย่างรุนแรง

เจ้า AI นี้จะสามารถช่วยแพทย์ในการวินิจฉัยผู้ป่วย รวมถึงลำดับความสำคัญของขั้นตอนการรักษาได้อย่างถูกต้องมากขึ้น โดยสามารถคาดการณ์ได้อย่างแม่นยำว่าผู้ติดเชื้อรายไหนที่มีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะ “การหายใจล้มเหลวเฉียบพลัน (Acute Respiratory Disease Syndrome – ARDS)” ซึ่งเป็นอาการรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการติดเชื้อไวรัส Covid-19 และเป็นสาเหตุของการเกิดของเหลวภายในปอดของผู้ป่วย และสาเหตุของการเสียชีวิตกว่า 50 เปอร์เซ็นต์

ทีมนักวิจัยได้ใช้อัลกอริทึ่มการเรียนรู้ของเครื่องจากข้อมูลผู้ป่วย Covid-19 ทั้งสิ้น 53 รายจากโรงพยาบาล 2 โรงพยาบาลในเมืองเวินโจว มณฑลเจ้อเจียง ประเทศจีน โดยศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ 3 ปัจจัย ได้แก่ 1. ระดับเอ็นไซม์ ALT จากตับ 2. การปวดเมื่อยร่างกาย และ 3. ระดับของเม็ดเลือกแดง ซึ่งเป็นสิ่งบ่งชี้ถึงอาการรุนแรงที่จะตามมา ซึ่งการใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการวินิจฉัยร่วมกับปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องทำให้แพทย์สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงของการเกิดภาวะ ARDS ในผู้ป่วยได้แม่นยำถึง 80 เปอร์เซ็นต์ 

แต่ในทางกลับกัน ลักษณะเฉพาะของผู้ติดเชื้อ Covid-19 ในระยะเริ่มต้น เช่น รูปแบบเฉพาะของจุดขาวที่ปอด การมีไข้ และการตอบสนองของภูมิคุ้มกันในระดับสูง ไม่สามารถที่จะใช้บ่งชี้การเกิดภาวะ ARDS ของผู้ป่วยได้ 

นอกจากนี้ ทั้งอายุและเพศของผู้ป่วยก็มีประโยชน์ในการคาดกาณ์การเกิดภาวะ ARDS เช่นกัน แม้ว่าจะมีการศึกษามาแล้วว่าชายที่อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไปมีความเสี่ยงที่สูงกว่า

 จะเห็นได้ว่า การนำเทคโนโลยี AI มาช่วยในการวินิจฉัยของแพทย์ จะช่วยให้รักษาผู้ป่วยได้แม่นยำมากขึ้น ซึ่งก็จะทำให้ผู้ป่วยมีโอกาสกลับมาหายดีได้มากขึ้นเช่นเดียวกัน

VIA aljazeera