คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดตัวเครื่องตรวจ COVID -19 อัตโนมัติเครื่องแรกในประเทศไทย สามารถตรวจเชื้อ COVID -19 วันละ 1,440 คน ช่วยลดความเสี่ยงบุคลากรทางการแพทย์ในการติดเชื้อ  แถมยืนยันผลการติดเชื้อได้แม่นยำ 99 %

เครื่องนี้ได้รับการอนุมัติมาตรฐานจาก FDA หรืออย.ประเทศสหรัฐอเมริกา รวมถึงได้ทำการทดสอบกับวิธีการตรวจแบบมาตรฐานของประเทศไทยแล้วพบว่าได้ผลสอดคล้องกัน

การตรวจนั้นจะใช้น้ำที่ป้ายมาจากลำคอของคน เมื่อทางโรงพยาบาลได้รับตัวอย่างที่จะตรวจแล้วจะนำไปใส่ในหลอดทดลอง แล้วนำไปใส่เครื่องทดสอบ จากนั้นระบบจะทำงานอัตโนมัติตามโปรแกรมการทำงานที่ตั้งไว้ เริ่มตั้งแต่การสารพันธุกรรมของไวรัส นำมาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรม และตรวจสอบว่ามีสารพันธุกรรมนั้นๆ หรือไม่ ผลการตรวจสามารถดูได้จากภายนอกห้องตรวจ กระบวนการทั้งหมดเป็นระบบอัตโนมัติ ไม่จำเป็นต้องใช้คนจึงทำให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน

ปัจจุบันเครื่องตรวจเชื้อ COVID -19 ได้ให้บริการคนไข้ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ที่เดียว รวมถึงรับตัวอย่างจากโรงพยาบาลอื่นๆส่งมาให้ทดสอบ ตอนนี้มีโรงพยาบาลเอกชนส่งตัวอย่างเข้ามาทดสอบแล้วมากกว่า 300 ตัวอย่างซึ่งจะเป็นโรงพยาบาลในกรุงเทพและปริมลฑลก่อน เนื่องจากเครื่องนี้เป็นเครื่องใหม่จำเป็นต้องให้ทีมแพทย์เรียนรู้การทำงานให้คล่องก่อน จากนั้นถึงจะเปิดรับตัวอย่างจากต่างจังหวัด

ความสามารถของเครื่องนี้สามารถวิเคราะห์ตัวอย่างได้สูงสุด 1,440 ตัวอย่างต่อวัน  การทำงานในช่วงแรกจะรู้ผลได้เร็วภายใน 3 – 5 ชั่วโมงเมื่อ AI ในเครื่องเรีนรู้การทำงานมากขึ้นก็จะย้นเวลาตรวจให้สั้นลง ทำให้รู้ผลการตรวจภายในเวลาเพียงแค่ 90 นาที

ผู้ที่จะมารับการตรวจไม่จำเป็นต้องมาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ เนื่องจากข้อจำกัดทางด้านสถานที่ซึ่งรองรับได้ไม่เกิน 200 คนต่อวันเท่านั้น คนไข้สามารถไปตรวจที่โรงพยาบาลอื่นๆ แล้วส่งตัวอย่างมาตรวจได้ที่โรงพยาบาลจุฬาฯ ได้

VIA Chula