หลายคนเข้าข่ายติดเชื้อ COVID-19 จำเป็นต้องกักตัวที่บ้านเป็นเวลา 14 วันเพื่อดูอาการ แต่การที่ต้องแยกตัวให้ห่างจากคนในบ้านทำให้การติดตามพฤติกรรมทำได้ลำบากขึ้น ทั้งในแง่ของการดูแลและติดตามอาการ

ทางหน่วยงาน Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory (CSAIL) ของ MIT จึงได้เกิดไอเดียพัฒนา Emerald อุปกรณ์กล่องอัจฉริยะไร้สายเพื่อมาช่วยติดตามการเคลื่อนไหวของผู้ป่วยที่อยู่ที่บ้าน ซึ่งหน้าตาคล้ายกับกล่อง Wi-Fi router ติดอยู่กับผนังบ้าน  ปัจจุบันระบบนี้นำไปทดสอบใช้งานที่ Heritage Assisted Living facility

ตัวอุปกรณ์จะทำการวิเคราะห์สัญญาณไร้สายที่เกิดขึ้นรอบๆตัว เพื่อทำการตรวจจับการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ เช่น การเดิน การนอน รวมไปถึงรูปแบบของการหายใจ แถมยังมีการนำ AI มาช่วยตรวจจับการเคลื่อนไหวและแยกแยะความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้รู้ว่าใครเป็นใคร

เมื่อเรานำอุปกรณ์นี้ไปติดในห้องผู้ป่วยก็จะสามารถรู้ข้อมูลได้ว่า ตอนนี้เขาเดินเร็วหรือเดินช้า หายใจถี่แค่ไหนซึ่งสามารถบอกระดับความรุนแรงของอาการได้ ว่าอาการดีขึ้นหรือแย่ลงจากการเก็บข้อมูลตลอดเวลา แพทย์ที่ทำการรักษาก็จะสามารถวินิจฉัยจากระยะไกล ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อได้อีกเพราะไม่ต้องมาเจอหน้าหรือสัมผัสกับผู้ป่วยโดยตรง

ที่มา Techcrunch