ในช่วงวิกฤต COVID-19 ส่งผลให้เกษตรกรหลายคนต้องกักตัวอยู่บ้าน หน่วยงานราชการต่างๆก็หยุดให้บริการชั่วคราว ทางกรมส่งเสริมการเกษตร (กสก.) จึงได้จัดโครงการนำร่องอบรมผ่านออนไลน์ เพื่อช่วยให้เกษตรกรสามารถพัฒนาตัวเองได้จากที่บ้าน

 

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้วางแผนการปฏิบัติงานและให้บริการเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอดคล้องกับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Covid-19) โดยปรับรูปแบบการถ่ายทอดความรู้ ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อลดการพบปะระหว่างเจ้าหน้าที่และเกษตรกรด้วยกัน

ซึ่งก็ตรงกับแนวทางการถ่ายทอดความรู้ที่ทางกรมส่งเสริมการเกษตรประกาศออกมาก่อนหน้านี้ ว่าการถ่ายทอดความรู้ให้เจ้าหน้าที่และเกษตรกรจะเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบการเรียนรู้ออนไลน์ (E-learning) โดยใช้ช่องทางอย่าง LINE, YouTube แทน

นำร่องโครงการแรกคือ การเรียนรู้ผ่าน Facebook Live เรื่องการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด เนื่องจากข้าวโพดเป็นพืชที่สามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยมีหนอนกระทู้ลายจุดเป็นศัตรูพืชสำคัญ ไม่ใช่แค่ข้าวโพดเท่านั้นแต่หนอนชนิดนี้ยังเป็นศัตรูกับพืชอื่นๆอีกกว่า 80 ชนิด ทั้งข้าว อ้อย พืชตระกูลถั่ว มะเขือเทศ มันฝรั่งและพืชผักชนิดต่างๆ  หลักจากที่มันฟักตัวก็จะกัดกินต้นข้าวโพด รวมถึงแพร่กระจายได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิตอย่างรวดเร็วและรุนแรง

สำหรับเกษตกรที่สนใจสามารถเข้าไปเรียนได้ผ่าน Facebook ประชาสัมพันธ์ กอป ได้ระหว่างวันที่ 27 เมษายน – 1 พฤษภาคม 2563 รวมถึงสามารถสแกน QR Code เพื่อ ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนไว้ล่วงหน้าได้

หากโครงการนี้ได้การตอบรับเป็นอย่างดีก็จะทำการขยายเนื้อหาให้ครอบคลุมหัวข้ออื่นๆที่เกษตรกรสนใจให้มากขึ้น