ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ COVID-19 นี้ เรียกไดว่าเป็นสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่ของคนทำงานหาเช้ากินค่ำ เพราะเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกต้องชะลอตัว มีธุรกิจหลายประเภทต้องหยุด ร้ายแรงที่สุดคือปิดกิจการ มีผู้คนตกงานโดยไม่ทันได้ตั้งตัว ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในหลายประเทศและประเทศไทยเองก็เป็นประเทศที่มีผู้ได้รับผลกระทบจำนวนมาก

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ในฐานะหน่วยงานที่ช่วยผลักดันให้เกิดการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลได้มีการมอบหมายให้ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า หาแนวทางการช่วยเหลือคนว่างงานที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ปัจจุบัน โดยดีป้าได้เปิดพื้นที่ออนไลน์ในชื่อว่า “JOBD2U by ThaiFightCOVID-19” บน Facebook ตั้งเป้าช่วยเหลือคนตกงาน ว่างงาน รวมถึงผู้ประกอบการที่ต้องการคนในสายการต่างๆ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบในครั้งนี้