ครม.เห็นชอบปรับ “บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์” ให้เป็นบริการควบคุม ป้องกันการโก่งราคาแบบไม่เป็นธรรม จนทำให้ผู้บริโภคเดือดร้อน

เรียกได้ว่าการซื้อสินค้าออนไลน์กลายเป็น New Normal ในช่วงเกิดภาวะล็อกดาวน์ ส่งผลให้พฤติกรรมของคนเปลี่ยนไป หันมาช็อปผ่านออนไลน์มากขึ้น แน่นอนว่ายิ่งมีการใช้งานเยอะ ก็มีการรายงานปัญหาที่เจอเข้ามามากเช่นกัน โดยในช่วงที่ผ่านมาทางหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) คณะกรรมาธิการสิทธิมนุษยชนสิทธิเสรีภาพและการคุ้มครองผู้บริโภค และคณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญาได้รับร้องเรียนปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดจากการซื้อขายของผ่านออนไลน์ โดยเฉพาะเรื่องของค่าขนส่งสินค้า ที่ต้องการให้มีการควบคุมค่าส่งสินค้า

ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ทำการยื่นเรื่องให้กับคณะรัฐมนตรีพิจารณาโดยรวมในรายการสินค้าและบริการควบคุม โดยทางครม.เห็นชอบเห็นชอบการกำหนดสินค้าและบริการควบคุมปี 2563 จำนวน 51 รายการ จำแนกเป็น 46 สินค้า 5 บริการ ตามมติคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน 2563

หนึ่งในสาระสำคัญที่น่าสนใจก็คือ  บริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์ ปรับเป็น “บริการซื้อขาย และหรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์” รวมถึงจัดให้อยู่ในหมวดของบริการควบคุมเพื่อป้องกันการกำหนดราคาซื้อขาย รวมถึงวิธีปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรม

ซึ่งบริการควบคุมนี้จะรวมถึงบริการส่งอาหารแบบ Delivery และบริการส่งของต่าง ๆ ด้วย ไม่ว่าจะเป็น จำนวนมาก Grab, Kerry, Lalamove ด้วย ส่วนหลักเกณฑ์ในการควบคุมราคานั้นก็ต้องมารอดูกันต่อไป แน่นอนว่าผลดีจะตกอยู่ที่ผู้บริโภคที่ค่าบริการเป็นมาตรฐาน ไม่ให้ถูกเอาเปรียบจากผู้ให้บริการได้