NASA (องค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ) เลือก บริษัทโทรคมนาคมยักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Nokia จาก ประเทศฟินแลนด์  ให้ผลิตเครือข่ายโทรศัพท์ ไกลถึงบนดวงจันทร์ครั้งแรก

เครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘อาร์เตมิส’ ของนาซ่าที่มีเป้าหมายในการส่งมนุษย์ขึ้นไปบนดวงจันทร์อีกครั้งในปี พใศ.2567 หรือ ค.ศ. 2024 อีกครั้ง รวมถึงวางแผนทางการสร้างอาณานิคมของมนุษย์บนดวงจันทร์ในระยะยาว

โดยทางบริษัท Nokia ระบุว่าปี พใศ.2565 หรือ ค.ศ. 2022 จะดำเนินการก่อสร้างและติดตั้งระบบสื่อสารบอร์ดแบนด์ไร้สายชุดแรกลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ .