การก้าวเข้าสู่ Digital Economy ของธนาคารกรุงไทย

ในศตวรรษที่ 21 นี้คงจะไม่มีใครหนีพ้นการ  Transform ธุรกิจของตนเองเข้าสู่โลกดิจิทัลไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ซึ่งแนวคิดที่มาพร้อมกับความเป็นดิจิทัลนั่นก็คือการทำธุรกิจเชิงรุกและพร้อมปรับเปลี่ยนสิ่งที่ทำอยู่ให้ทันต่อโลกเสมือ หรือที่ธนาคารกรุงไทยนิยามว่าการดำเนินงานแบบเรือเร็ว (Speed Boat) จึงกลายเป็นจุดเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่จาก Krungthai Innovation Lab มาเป็นบริษัท อินฟินิธัส บาย กรุงไทย จำกัด บริษัท Startup จากธนาคารกรุงไทยที่มี Mission สำคัญว่าจะพาประเทศไปสู่ Digital Economy ได้อย่างสมบูรณ์ในทุกมิติ โดยยึดเหนี่ยวจาก 3 องค์ประกอบหลักด้วยกันดังนี้

 • 1. ไม่ต้องมาให้เห็นตัว ไม่ต้องมีสิ่งที่เป็นรูปธรรมในโลกแห่งความเป็นจริง ไม่ต้องเห็นตัวแต่รับรู้ได้ แต่ต้องมีการออกแบบโครงสร้างที่สำคัญ ทำอย่างไรให้ผู้คนสามารถเข้าไปในธุรกรรมได้อย่างง่ายดาย เช่น ชิมช็อปใช้ เราไม่ทิ้งกัน เราเที่ยวด้วยกัน หรือคนละครึ่ง หากลงทะเบียนที่สาขาไม่มีทางเกิดได้ เพราะการที่ไม่ต้องมาให้เห็นตัวนั้นดีต่อการขยายตัว ทำให้คนตัวเล็กหรือ Startup เกิดเร็วมาก
 • 2. ไม่มีขอบเขตและไม่มีพรมแดน  เพราะธุรกรรมต่าง ๆ มันขีดเส้นยากขึ้นมากในโลกดิจิตอล รวมทั้งเส้นแบ่งระหว่างประเทศด้วย มันไม่ควรมีขอบเขตหรือพรมแดน โดยองค์ประกอบที่จะต้องพิจารณาคือ cashless & paperless เช่นการทำธุรกิจที่ยังคงต้องใช้เอกสารเสมอ หรือแม้แต่การใช้จ่ายด้วยธนบัตรที่ต้องแลกเงินกระดาษอยู่เสมอ
 • 3. ทำทันที ให้คุณค่าของเวลาให้ทำเกิดผลทันที เช่น วันบาทบอนด์ เมื่อก่อนซื้อบอนด์รู้ผล 15 วัน สบม.walllet ซื้อปุ๊บได้ทันที ส่งผลอย่างมากไม่เฉพาะวันบาทบอนด์เพราะเรื่องการ lending ก็เช่นเดียวกัน เพราะสามารถให้กู้ได้ทันที เสมือน Digital Lending

 

Fail Fast, Learn Faster

หนึ่งในวิสัยทัศน์ของทีมผู้บริหารธนาคารกรุงไทยที่สำคัญนั่นก็คือ Infinite Innovation ที่จะต้องยึดมั่นในการทำงานแบบ Fail Fast, Learn Faster มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้คิดค้นนวัตกรรมทางการเงินใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่องแบบไร้ขีดจำกัด เช่น แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง ถุงเงิน วอลเล็ตสบม. ที่สร้างความแตกต่างมาอย่างต่อเนื่อง และในครั้งนี้ จะมีทั้งการต่อยอด การพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ๆ ที่ตอบโจทย์ได้ทุกที่ ทุกเวลา เฉลียวฉลาดด้วยระบบ AI & ML บนโครงสร้างระบบ Technology ที่ยืดหยุ่น คล่องตัว มีเสถียรภาพและความปลอดภัย พร้อมทีมงานที่มี DNA เดียวกันในการคิดค้น พัฒนา ต่อยอดและแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดและประทับใจให้กับลูกค้าและประชาชน เพื่อก้าวเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง โดยนำบริการทางเงินไปฝังไว้ในชีวิตประจำวันในทุกมิติ เช่น Health Platform, Tourist Platform, Capital Market Platform ซึ่งนำไปสู่การขับเคลื่อน Thailand Digital Economy โดยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Banking is Necessary , Bank is NOT , Bill Gates

ถ้าธนาคารทำแบบเดิมจะมีความเสี่ยงมากเพราะธุรกิจรายอื่น เช่น การกู้เงิน และธุรกรรมการเงิน NON-BANK อาจเคลื่อนไหวได้เร็วกว่า แต่สิ่งที่น่าสนใจคือธนาคารสามารถสร้างความน่าเชื่อถือได้มากกว่า นั่นคือ Government Bond ซึ่งเมื่อเราพูดเรื่องการลงทุนเพื่อออมทรัพย์ ด้วยเทคโนโลยีการลงทุนมันเปิดกว้าง และเพื่อเปิดทางเลือกมหาศาลเพราะเราจะสร้าง Digital Asset คือการลงทุนหลายรูปแบบ ที่สามารถซื้อขายได้ทันทีแบบเรียลไทม์ ถูกต้อง โปร่งใส

infrastructure – platform – ecosystem

Infinitas มุ่งมั่นที่จะสร้าง Digital Economy โดยที่มีรากเหง้าออกแบบสามส่วนประกอบด้วย infrastructure – platform – ecosystem โดยที่ตั้งใจจะทำเป็น Open Platform แบบที่ทุกคนสามารถมาสร้างบริการของตัวเองได้ และต้องประกอบไปด้วยสิ่งเหล่านี้

3 องค์ประกอบสำคัญ

 • 1. Digital ID ทำให้เราได้ทำ Non Presence ได้สูงสุดเช่น เปิดปัญชีธนาคารได้ด้วย Digital ID อาจดีกว่าเสียด้วยซ้ำ
 • 2. Digital Currency เป็นที่น่าสนใจว่าในปัจจุบันหลาย ๆ ประเทศพึงจะมีไว้ เพราะการที่เรามีเองของประเทศเป็นการปกป้องประเทศ สร้างเสถียรภาพทางการเงิน ถ้าเราไม่มีและคนอื่นมีแล้วคนไทยใช้ Digital Currency ของคนอื่นก็อาจจะเกิดการเสียเปรียบได้ ดังเช่นการที่มีคนกลัวการมาของ Libra และ Digital YUAN ว่าจะล้มล้างเงินสกุลดอลลาร์หรือไม่ หรือการสร้างเสถียรภาพทางการเงินของประเทศจะหายไปหรือไม่
 • 3. DIGITAL PAPER ทำให้ธุรกรรม ทั้งหมดในประเทศ ที่ดิน ใบอนุญาต และใบเสร็จไม่จำเป็นต้องมีเอกสารเป็นกระดาษอีกต่อไป แต่มีความน่าเชื่อถือกว่า เอกสารกระดาษ แต่ต้องใช้เวลาหน่อยเพราะมีคนไม่อยากเห็นเยอะ แต่จำเป็น

PLATFORM

แพลตฟอร์มที่ Infinitas by Krungthai ตั้งใจไว้คือจะสร้างแพลตฟอร์มด้วยกัน 4 รูปแบบ

 • 1.DIGITAL ASSET
 • 2.DIGITAL COMMERCE
 • 3,SME PLATFORM
 • 4.GOV SERVICE

สิ่งที่อยากเห็น

 • Regional Digital leadership ประเทศเพื่อนบ้าน ที่สามารถกดหนึ่งคลิกซื้อของในไทยได้ ข้ามพรมเแดนได้
 • GROWTH simulation for small players
 • Springboard for start-up ถ้าคนเก่งมีไอเดีย การสร้างบริการ ถ้ามาร่วมมือกับเราก็จะเกิดยูนิคอร์นในประเทศไทย

“…เราต้องช่วยรัฐดูแลคนไทย หลายสิ่งที่เราทำให้รัฐบาลอย่ามองว่าทำได้ฟรี ต้องช่วยดึงให้คนไทยรากหญ้ามีชีวิตความเป้นอยู่ดีขึ้น ไม่ได้ทำขาดทุนแต่ไม่กำไรเยอะแยะต้องทำหน้าที่ให้ดี”

ทำยังไงในฐานะหน่วยงานรัฐนึง ที่ทำให้ประเทศไทยเติบโตยั่งยืนได้ตลอด มุ่งมั่น ให้มีส่วนร่วม ด้วยองค์ประกอบหลายประการ participation, integrity, ความเสมอภา , ความรับผิดชอบ, รู้จักหน้าที่ และ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ พูดเยอะทำน้อยในประเทศไทย ก่อนหน้านี้กรุงไทยช้า แต่เราอยากให้กรุงไทยยั่งยืน ช่วยคนช่วยชาติให้ยั่งยืนได้ พอเราเป็นเรือลำใหญ่ ขยับทียาก จะทำยังไงให้ ยืดหยุ่นประบตัวง่าย resilient ต้องคล่องต้องไว พลาดได้เรียนรู้เร็ว จะร่วมมือกับใครจะได้ง่ายและไวมาก

4 ปรากฏการณ์หลังยุค COVID-19

 • 1. digitalization – work from home ยังเป็นมาตรการที่เรามีต่อเนื่อง เรื่องนี้ช่วยเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่นได้ดีมาก เมื่อทุกอย่างทำให้โกงยากขึ้นไม่ใช่แค่แหน่วยงานภาครัฐ การซื้อ BOND เหมือนกัน first come first serve ปัญหาน้อยลง แก้รากเหง้าเรื่องการคอรัปชั่น
 • 2. De-Globalization – Slowbalization ไม่ดีสำหรับประเทศกำลังพัฒนา โลกแบ่งสองค่ายหรือฝรั่งกับจีน ไทยไปกับทั้งสองพวก เพื่อนเราทั้งนั้น เราจะใ้ชเทคโนโลยีทั้งคู่สองฝ่าย
 • 3. Environment เราจะเห็นคนหันมาแคร์สิ่งแวดล้อมมากขึ้น สิ่งแวดล้อมและ renewable ที่ทดแทนได้จะกลับมาเยอะขึ้นๆ พวกoilลำบาก GAS ยังมีแค่Carbonตัวเดียวยังพออยู่ได้
 • 4. In-Equality ปลาใหญ่กินปลาเล็กเรียบ รายย่อยและ SME อยู่ยากขึ้น เรามีช่วย สสวทำเรื่อง big data SME เพื่อช่วยให้ถูกจุด ลดความเหลื่อมล้ำและช่วยคนได้ด้วย Digitalization ทั้งเรื่อง ความเหลือมล้ำเรื่องการศึกษา และความเหลือมล้ำทางด้านสุขภาพ