Hyundai โชว์แนวคิด E-Pit สถานีชาร์จแห่งอนาคต ที่ได้แรงบันดาลใจจากการแข่งรถ Formular One ชาร์จ 5 นาทีวิ่งได้ไกล 100 กิโลเมตร

สถานี E-Pit นั้นมีทาง Hyundai และ Kia เป็นเจ้าของร่วม ภายในติดตั้งที่ชาร์จขนาด 800 โวลต์ สามารถชาร์จแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าให้เต็ม 80% ได้ในเวลา 20 นาทีเท่านั้น ในกรณีที่เรามีเวลาไม่มากพอ ชาร์จแค่ 5 นาทีจะได้แบตเตอรีวิ่งได้ไกล 100 กิโลเมตร ซึ่งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแห่งนี้ ได้แรงบันดาลใจจากการแข่งรถสูตร 1 เมื่อเวลาที่รถ Formular One เข้าพิตนั้นทุกอย่างต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนยาง ซ่อมแซมชิ้นส่วนที่เสียหาย ดังนั้นการชาร์จไฟฟ้าก็ต้องรวดเร็วไม่แพ้กัน

ในหนึ่งสถานีจะประกอบด้วยหัวชาร์จจำนวน 72 หัว  ช่วงแรกนั้นจะเปิดให้บริการในเกาหลีใต้ก่อน ตั้งเป้าสร้างให้เสร็จ 20 สถานีภายในปีนี้ โดยในเดือนนี้จะเร่งสร้าง 12 แห่ง เน้นจุดที่เป็นเส้นทางด่วนก่อน นอกจากนั้นเขายังวางแผนที่จะสร้างสถานีในตัวเมืองเพิ่มอีก 8 แห่งซึ่งจะมีจุดชาร์จเพิ่มขึ้น 48 แท่นชาร์จ ส่วนการจ่ายเงินจะจ่ายผ่านระบบดิจิทัล ไม่จำเป็นต้องใช้เงินสด

ทั้งหมดนี้เป็นแผนการรองรับรถยนต์ไฟฟ้าที่มีการใช้งานมากขึ้น ซึ่งทาง Hyundai และ Kia ก็เตรียมออกรถยนต์ไฟฟ้า Ioniq 5 และ EV6 ในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

ที่มา Cnet