จบไปแล้วกับงาน APAC 5G Industry Forum (5GIF) ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ในธีม “5G Inspiring new value accelerate Industry 4.0” เพื่อเร่งให้เกิดความร่วมมือและพัฒนานวัตกรรมในการสร้างระบบนิเวศเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมดิจิทัล ลองไปดูว่างานนี้มีแนวคิดอะไรน่าสนใจบ้าง

งานครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง Huawei Technologies และ GSMA มีผู้ลงทะเบียนร่วมงานมากกว่า 800 คนจาก 30 ประเทศ ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ, ผู้ให้บริการเครือข่ายโทรคมนาคม, สถาบันการศึกษา, ICT และบริษัทหลักในอุตสาหกรรมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก งานครั้งนี้มีการเชิญพันธมิตรด้านเทคโนโลยีและเจ้าของธุรกิจจากหลายอุตสาหกรรมในจีน, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, สิงคโปร์และไทย มาร่วมแบ่งปันและสำรวจความเป็นไปได้ใหม่ๆของระบบนิเวศ 5G ที่จะมาสนับสนุนและยกระดับธุรกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

Dennis Xiao ประธานของ Huawei Technologies ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกกว่างเปิดงานในครั้งนี้ว่า

5G กำลังจะมาปฏิวัติเศรษฐกิจดิจิทัลทั่วโลก ทำให้เกิดเปลี่ยนแปลงการเติบโตทางธุรกิจและเร่งให้เกิดการค้าและบริการบนดิจิทัลมากขึ้น แต่ก็ยังมีอีกหลายความท้าทายที่ต้องก้าวข้ามผ่าน 5G ไม่ได้ต้องการแค่นักนวัตกรรม แต่ต้องการผู้กล้าที่จะมาช่วยผลักดันการพัฒนา โรงพยาบาลศิริราชเป็นตัวอย่างที่ดี ซึ่งโรงพยาบาลพบปัญหาหลายอย่างในการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล แต่สุดท้ายก็สามารถนำ 5G มาให้บริการ ดูแลคนไข้จากระยะไกล, รถพยาบาลอัจฉริยะเชื่อมต่อกับโรงพยาบาล, หุ่นยนต์ขนส่งเวชภัณฑ์ไร้คนขับ เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการได้สูงขึ้น

Mr. Dustin Kehoe ผู้อำนวยการ APAC & ME Service Director of Global Data กล่าวว่า ตอนนี้บริษัทมากกว่า 15,000 แห่งในอาเซียนใช้เงินลงทุนมากกว่า  246,000 ล้านดอลลาร์ในการเปลี่ยนตัวเองสู่ดิจิทัล ภาคอุตสาหกรรมเริ่มนำ 5G มาใช้ในภาคการผลิต, การขุดเจาะน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ, สาธารณสุข รวมถึงภาคการศึกษา ซึ่งเปิดโอกาสตลาดแรงงานที่ต้องการคนที่มีทักษะ รวมถึงการฝึกอบรมคนที่มีความสามารถให้ตอบโจทย์

ด้าน Daisy Zhu รองประธาน Huawei ด้าน Wireless Marketing กล่าวว่า  “5GtoB (บริการของ Huawei ที่ช่วย Transform โรงงานอุตสาหกรรม) จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจโลก ซึ่งทาง Huawei มีเครือข่าย 1+N 5G ที่สามารถเติมเต็มความต้องการไม่ว่าจะเป็น video backhaul, machine vision, ควบคุมจากระยะไกลและการระบุตำแหน่งแบบ real-time” พร้อมยกตัวอย่างการนำไปใช้จริง เช่น ระบบอัตโนมัติในโรงงานอุตสาหกรรม, สนามบินและท่าเรือขนส่ง ซึ่ง 5G จะมีแบนด์วิดธ์สูง, ความหน่วงต่ำและระบุพิกัดได้แม่นยำ

งานครั้งนี้จะแบ่งเป็น 2 ช่วง โดยช่วงแรกมีผู้ร่วมอภิปรายจากสถบันการศึกษา, ภาครัฐ, ผู้ให้บริการโทรคมนาคม มาให้มุมมองด้านมาตรฐานของอุตสาหกรรม, นโยบายสาธารณะและกฎหมายและผลประโยชนืด้านเศรษฐกิจ ที่ช่วยทำให้เกิดการเติบโต เพิ่มคุณภาพและประสิทธิผลต่อสายการผลิต

ส่วนช่วงที่สองนั้นจะพูดคุยเรื่องความท้าทายของการร่วมมือในการสร้างระบบนิเวศของ 5G ซึ่งทาง Huawei และผู้ให้บริการเครือข่ายนั้นได้สร้างเฟรมเวิร์ก IoT ตลอดสองสามปีที่ผ่านมา เพื่อเร่งให้เกิดการสร้างระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่ได้เร็วขึ้น  ส่วนก้าวต่อไปคือการศึกษา การใช้งานรูปแบบใหม่ๆที่จะสร้างคุณค่าเชิงพาณิชย์ ร่วมกับเหล่านวัตกร, สตาร์ตอัพ และผู้ให้บริการ solution เพื่อให้เกิดการนำมาใช้งาน เร่งอุตสาหกรรมก้าวไปสู่ดิจิทัล

การนำ 5G มาปรับใช้ทั่วเอเชียแปซิฟิกจะเป็นการปูทางไปสู่นวัตกรรมใหม่ๆในภาคอุตสาหกรรม การลงทุนใน ICT และความร่วมมือระหว่างทุกภาคส่วนจะช่วยส่งเสริมธุรกิจในภูมิภาค, เร่งให้เกิด industry digital transformation และพัฒนาระบบนิเวศที่จำเป็นเพื่อสร้างคุณค่าใหม่ๆ เร่งให้เกิดอุตสาหกรรม 4.0

สำหรับคนที่สนใจสามารถติดตามชมย้อนหลังได้ที่คลิปด้านล่าง

ที่มา Yahoo Finance