กรมการปกครอง ส่งหนังสือแจ้งเวียนทุกจังหวัดทั่วประเทศ ให้ยกเลิกการเรียก “สำเนาบัตรประชาชน-สำเนาทะเบียนบ้าน” เพื่ออำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชน เป็นไปตามมติคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0

ส่วนนี้นับว่าเป็นอีก “จุดเปลี่ยนสำคัญ” ในการก้าวเข้าสู่รัฐบาลดิจิทัล เห็นถึงการปรับตัวในกระบวนการทำงานของภาครัฐ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนประชาชนเองก็ต้องเริ่มปรับเปลี่ยนตาม เช่น เปลี่ยนมายื่นเรื่องติดต่อราชการผ่านการใช้บัตรประชาชนสมาร์ตการ์ดเพียงใบเดียว หรือการให้ความสำคัญกับอีกทางเลือกกับบริการ Digital ID ที่เราสามารถไปทำธุรกรรม ยื่นภาษี ลงทะเบียนเข้าใช้สิทธิสวัสดิการต่าง ๆ โดยไม่ต้องใช้สำเนาเอกสารใด ๆ อีกต่อไป สะดวกทั้งผู้ให้บริการ สบายทั้งผู้ใช้บริการ

สามารถสอบถามเพิ่มเติมเรื่อง Digital ID ได้ที่ไลน์ @meid_thailand

ที่มา: MEID