Facebook ทดสอบเครื่องมือใหม่ News Feed Preferences ช่วยให้ผู้ใช้ควบคุมและปรับแต่ง News Feed ได้ยืดหยุ่นมากขึ้น สามารถเพิ่มหรือลดฟีดจากเพื่อน กลุ่มหรือเพจให้เห็นมากขึ้นหรือน้อยลงได้ ตามความสนใจของเรา

เชื่อว่าหลายคนมีเพื่อน ไปกดติดตามเพจหรือติดตามกลุ่มต่างๆเอาไว้เยอะแต่หน้า News Feed นั้น แต่หลายครั้งเนื้อหาที่ปรากฎขึ้นมานั้นบางครั้งสิ่งที่เราสนใจนั้นน้อยเกินไป ทาง Facebook จึงเริ่มทอดสอบเครื่องมือใหม่ News Feed Preferences เพื่อให้เราสามารถปรับแต่งหน้า News Feed ของเราให้ตรงกับความสนใจ สามารถเพิ่มหรือลดเนื้อหาให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงได้

นอกจากนั้นยังมีการควบคุมให้เข้าถึงFavorites, Snooze, Unfollow และ Reconnect. ได้ง่ายขึ้นด้วย ซึ่งตอนนี้เริ่มทดสอบในกลุ่มผู้ใช้จำนวนเล็กๆในบางประเทศก่อน  จากนั้นจะขยายไปยังพื้นที่อื่นๆเพิ่มเติม

อีกเรื่องที่จะเปิดทดสอบในเร็วๆนี้ก็คือ เรื่องของโฆษณา โดยจะมีการจำกัดโฆษณาใน News Feed ซึ่งจะเริ่มกับโฆษณาที่เป็นภาษาอังกฤษก่อน จะมีการจำกัดโฆษณาใน 3 หัวข้อได้แก่ News and Politics, Social Issues และ Crime & Tragedy หากนักโฆษณาเลือกหัวข้อเหล่านี้ก็จะไม่ไปแสดงผลในหน้าฟีดของคนที่ตั้งค่าไม่อยากเห็นโฆษณาเหล่านี้ได้ผ่าน Ads Preferences คาดว่าเครื่องมือนี้จะปล่อยให้ใช้งานได้ในปี 2022

ทาง Facebook ยังวางแผนที่จะร่วมมือกับพันธมิตร ในการพัฒนาโซลูชัน เพื่อทำการตรวจสอบโฆษณาว่าเนื้อหาที่ปรากฎในโฆษณานั้นตรงและเหมาะสมกับแบรนด์หรือไม่

ที่มา Facebook