ตามรายงานของ UNAIDS ปี 2020 เคนยาเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อ HIV ราว 1.5 ล้านคน แม้ว่า 70% ของผู้ป่วยจะเข้ารับการรักษา แต่ก็ยังมีปัญหาในการติดตามข้อมูล , การเข้าถึงการรักษา , การออกแบบโปรแกรมและการรวบรวมข้อมูลอยู่  และเนื่องในวันเอดส์โลกเลยมีการประชุมพิเศษระหว่างซึ่งโครงการนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่าง Immunify.Life  และ MMUST (Masinde Muliro University of Science and Technology  เป็นมหาวิทยาลัยของรัฐในเคนยา) ที่จัดทำขึ้นมาเพื่อหวังว่าผู้ป่วยเหล่านี้จะได้รับประโยชน์จากเครื่องมือใหม่ๆ ที่ช่วยบรรเทาหรือคลายปัญหาเหล่านี้และสามารถนำการรักษามาใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพสำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยง

โดยโครงการนี้ได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนเข้ามาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลผู้ป่วยเพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม นอกจากนี้ทาง MMUST ยังให้โทเคน IMM เป็นสิ่งจูงใจแก่ผู้ป่วยและเจ้าหน้าที่ที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยโทเคนนี้สามารถนำไปใช้ในการจ่ายเพื่อเข้าถึงข้อมูลทางการแพทย์ที่น่าสนใจ รวมทั้งใช้ในการซื้อสินค้าและบริการได้อีกด้วย

แหล่งที่มา : https://bit.ly/31wZAuT

https://twitter.com/ImmunifyLife/status/1466071783526658048?s=20