ปัจจุบัน AI นั้นมีการนำมาประยุกต์ใช้แพร่หลายไปในหลายวงการทั้งที่อยู่ใกล้ตัวในสมาร์ทโฟน โทรทัศน์ รถยนต์ และล่าสุด AI ยังถูกนำมาใช้งานในด้านดาราศาสตร์ในการช่วยค้นหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ

ซึ่ง NASA ได้พัฒนาโครงข่าย Deep Learning เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายของดวงดาวนับแสนล้านดวงบนฟากฟ้าเพื่อมองหาการหรี่แสงของดาวแม้เพียงเล็กน้อยที่จะเป็นข้อบ่งชี้ถึงการโคจรของดาวเคราะห์ผ่านหน้าดาวแม่ของมัน โดยขนาดของดาวเคราะห์ที่โคจรผ่านหน้าดาวฤกษ์ก็จะส่งผลต่อการหรี่แสงมากน้อยต่างกันไป ซึ่งถ้าเป็นดาวเคราะห์แก๊สอย่างดาวพฤหัสก็จะเกิดการหรี่แสงมากกว่าดาวเคราะห์หินอย่างโลก

โดย Deep learning net work ที่ใช้ฝึก AI ให้สามารถวิเคราะห์ข้อมูลภาพถ่ายดวงดาวนับล้านบนท้องฟ้าเพื่อหาดาวเคราะห์นี้เป็นรูปแบบการเรียนรู้ของ AI ที่จำลองระบบโครงข่ายการประมวลผลที่คล้ายกลับการเชื่อมโยงโครงข่ายเซลล์ประสาทในสมองของมนุษย์เรานั่นเอง ผ่านการฝึกฝนโดยชุดข้อมูลจนทำให้มันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ

ปัจจุบัน NASA ได้ข้อมูลของตัวเลือกที่คาดว่าจะเป็นการค้นพบดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่เข้าข่ายมาแล้วมากกว่า 8,000 ดวงจาก 3,392 ระบบดาวรอบตัวเราจากปฏิบัติการ Kepler mission ซึ่งใช้กล้องโทรทัศน์อวกาศ Kepler มองหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะผ่านการเฝ้ามองท้องฟ้ายามค่ำคืนและเจ้า AI ที่ชื่อ ExoMiner นี้ก็จะทำงานตรวจสอบซ้ำเพื่อยืนยันข้อมูลของตัวเลือกที่เข้าจ่ายจะเป็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเหล่านี้ว่าใช่ดาวเคราะห์จริงหรือไม่

เป็นที่น่าเสียดาวว่าดาวเคราะห์ทั้ง 301 ดวงที่เพิ่งค้นพบใหม่นี้ไม่มีดวงไหนเป็นดาวเคราะห์หินคล้ายโลก หรือเป็นดาวเคราะห์ที่โคจรอยู่ในโซนอยู่อาศัยได้(habitable zones) ซึ่งจะทำให้มีความน่าสนใจมากขึ้นเพราะมีความเป็นไปได้ว่าจะมีสิ่งมีชีวิตเหมือนกับโลกของเรา แต่นี่ก็เป็นเพียงการเริ่มต้นเพราะ NASA มีแผนในการนำเอา ExoMiner มาใช้วิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจท้องฟ้าจากยาน Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) ซึ่งเป็นยานสำรวจที่ใช้หาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะโดยเฉพาะ รวมถึงข้อมูลที่ได้จากปฏิบัติการ PLATO missions หรือ European Space Agency’s PLAnetary Transits and Oscillations of stars ขององค์การอวกาศยุโรปซึ่งเป็นภารกิจในการสำรวจหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะเช่นเดียวกัน

ด้วยพลังประมวลผลของ AI จะช่วยให้เราสามารถมองเห็นดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลอันมหาศาลที่ได้จากยานสำรวจและกล้องโทรทัศน์ทั่วโลก

การตามล่าหาดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะรวมไปถึงดาวเคราะห์ที่อาจจะเหมาะเป็นบ้านหลังต่อไปของมนุษยชาติยังคงเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น ยังคงมีดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะอยู่อีกมากมายรอให้เราได้ค้นพบ . . .

**************************************************************************************************************************************

อ้างอิง:

https://svs.gsfc.nasa.gov/11428

https://interestingengineering.com/nasa-uses-deep-learning-to-add-301-entries-to-keplers-list-of-exoplanets